Ngamudla umama wase next door

Kwathi ngizihlalele nje emini kuyi weekend ngizwa umuntu engimemeza ngaphumela phandle kanti uThandi umama ohlala e next door. Ebefuna ukwazi nje ukuthi indaba ka gesi igcine ngani ku meeting ngoba sekuphele 2 days ungekho ugesi sisamile ngaphandle kufike u delivery guy wase Nandos elethe i order yami ebengiyi odile njengoba singenawo ugesi nje ngimuzwe uThandi ethi eish dade uyajabula wena usuyodla ngithi kuye kulungile ungangijoyina if uthanda plus the food is enough avume singene endlini yami sidle .
Ulokhu engibuka emoyizela ngivele ngizwe kunyakaza ipipi kanti vele kade ngangimufuna ngimuhalele pho ume kahle yini nami ngizihlekise kancane ngimubuze ukuthi uzoba nenkinga yini uma ngimuthelela kancane ugologo obomvu ngoba phela ngihlezi nginawo endlini angiphendule athi akathandi ukuphuza ngoba ugologo awuzwani naye kuncono i Wine ngimnike ibhodlela le Black tie ye wayini siphuze ngimubone esengisondela ethi cha uyakwazi ukuphatha kahle umuntu wesifazane angiqabule esihlathini ipipi lami livele livuke ngenye indlela ufake ingubo emfishanyana nje kwazise pheka akuyena umama omdala usekahle nje ula ko 47
Ngibeke isandle sami emathangeni ooh nkosi ngizwe kugijima ugesi esandleni ngimusondele asondele naye siqabulane ngivele ngimuphushe kancane embedeni ancike ku pillow lapho usephefumulela phezulu uyazicelela ukuthi ngimubhebhe ngiphakamise ingubo yakhe amathanga wonke angaphandle akafake ngisho i penty ngidlalise u bean ngolimi angibambe ikhanda ngiyincele inkomo aze asho ukuthi kade wagcina ukuthintwa kanje selokhu wahlukana nobaba womtwana
Ngivuse ikhanda aqaqe ibhande lami avule u Zip adonse i black mamba yami ayincele pho u gentle yini yonke into ayenzayo unesineke ngizwe kahle ukuthi ngizochama phela la ngingakalifaki
Avele angilalise embhedeni agibele phezu kwami lapho yonke into ingaphandle umikahle lomuntu amathanga ayacwebezele ahlale phezu komthondo afende slow cha unolwazi kwezocansi lomuntu indlela enza ngayo ihlukile ngizwe esekhale kanti uyachama acele ngimubhebhe nge dogstyle kanti usho kubani i style sami vele leso engibabhebha ngaso adunuse inkomo ihlale obala ngiwufake ngimuzwe edonsa umoya ngathi uyafa ngifende lapho akasahayizi uyasha nami Ngila ngesende ngizwe manje useyachama futhi ngifende kakhulu sidedele sobabile silale sibheke phezulu sihleke sithathe ama glass wethu siqhubeke ngokuphuza .

Nawe uma usegoli unomzwangedwa ngithinte ngizofika ngikujabulise noma yinini 0694095744 uzongithola la

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *