Juicydoll12@gmail.com

()

Ngithi angidlulise ukubonga kulabafana abancane abasibhebhayo e Durban. Kusho ukuthi ngathola omunye umfana sahlela sahlangana hhaybo mncane kusho kunezingane zami ngavele ngaphelelwa amandla. Ngasale sengilala naye ngoba kwase ku late. Uma ngithi ngiyamthinta🍆Maye ubaba yini uphethe I Anaconda uqobo. Akangibhebhanga kanje umfana ngangithi isibeletho siyahlukana. Angizange ngibuthi qothu ubuthongo ingikhwelele ingane ingiphenduphendula amatshe abuyela kasifuba. Ngyavuka ekuseni ngingakwazi no kuhamba kuxega amadolo. Kodwa ngsafisa angiphinde naye uyafunda futhi. Siyabonga siwomama.

Uyithandile lendaba?

Ngabe umbhali umnika izinhliziyo ezingaki?

Average rating / 5. Vote count:

Akekho osevotile!. Iba ngowokuqala.

Spread the love

25 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.