Iyadayisana ingquza

()

Ngiyi lady ena44 ngise Durban.shuthi ngahlangana nomunye ubhuti waseNquthu on faceboook,saqala saba amafriends sagcina sesithandana.saxoxa sagcina sivumelana ngokuthi ngizovakasha kuye but ngeke senze lutho.lwafika usuku ngagibela ke sengiya kuye.wangihlangabeza etown,sabongelelana ngama hugs kwaba mnandi,uma sesifika endlin kwaba okunye ubhuti sefuna ukiss,ngaqala nganqaba ke manje phela bethe asizu kwenza lutho ufuna ukubona mina nje.angincenge ngithi nje choo✋,aphume ke aye endlin enkulu abuye nejuice nama muffins,sidle.uhlezi eduze kwami ke njalo ngizwe sengathi usencike kakhulu but ngizibe asuke abeke isandla ethangen lami ngithule,aqhubele asihambise sakuhlikihla,abese ebuza sengiryt ngivume athathe itray alihambise.abuye fast avale umnyango asondele kimi athi “hau ngeke phela ngingawaqabuli lamalips akho amahle kanje,ngiyathembisa sogcina ngokiss.”ngivele ngisondele nam sibambane ngokiss simuncane strong ngizwe igazi lishisa athi ucela ngikhumule itop ingashwabani,ngiqale ngingabaze but ngiyikhumule ubra uhlale obala awukhumule ngithule,angibambe ngokiss futhi ngizwe kuswakakama ingquza abambe ingono yebele adlale ngayo ngithi ngosananele lokho avele ahlale kuyo ngomlomo ayncele ayidlalise ngolimi,lapho sengikhamisile athi uya epantin ngithi “hayi lapho”asibuyise isandla eze endlebeni afake ulimi ebe ephefumula ngomoya oshisayo ngiqhanyelwe kakhulu,angimunce umqala avuyele emabeleni angaz sangena nini kanjan isandla ephentin ngezwa esethi “hau Angy kanti ungincisha isibumbu sesivele simanzi kanje”lapho ngase ngithanbile angimphendulanga,wangidonsela enbheden ngazilalela mina ngawathi qheke amathanga,wadonsa iphenti walibeka eceleni.Wangihlebela ethi “relax bbe ngifuna kukuzwisa ubumnandi.wehla wafika wakhotha ubean sakupenda ,wawudla ngesineke walufaka ulimi embobeni ngazizwa sengithi mmmmh,wangibhebha ngalo ngzibona sengifenda ngambamba ikhanda ngazikhuza sengibona ngizokhincisa ingane yabantu ngengquza.wanginemba ngolimi ngachama,fast wabe esemile wakhumula ibhlykwe ne anda ngavuka ngathi “woza nam ngikukhombuse ukuthu angilona iv-dot,wahleka.ngawubamba umthondo wagcwala isandla,ngawuqala phezulu kwi tip ngawukhotha,ngambona ebheka phezulu,ngawumunca slowly ngibuye ngiwikhothe emaceleni,ngase ngehlela emasendeni ngawabamba ngamalips ngase ngiwamunca wathi “tjoo bbe uzingibulala wena”nganyuka ngomthungo wamasende ngimkhotha ngafika epipin ngalimunca.,wathi bbe ngifuna ukudla lesbumbu manje mgavela ngathi “phezu kwaso luv”ngangimtshelile ke ukuthi ngiyathanda kuthi lithi liphakathi sibe siqabulana,waqala wangixhuma ukiss waligudlisa ipipi emselen lapho ke sekuyimi olifuna phakathi,sengibenuza walidllalisa ezindebeni zegolo iskhashana ngaze ngalibamba ngezendla ngaliqondanisa nembobo wahleka ,wase elifaka kancane wabuyela emlomeni engiqabula kamnandi waqala wafenda slowly yeerrrr ubumnandi obulapho ke,ngamukela nami safendana,ngamuzwa esefenda fast wathi bbe bbe ngiyachama,wachama,waxolisa wathi bbe,kade phela ngikuhalela and sengineskhathi ngiyigcinile inguza.wangisula ngesineke,sathi ukuphumula kwasho khona ke kuthi phela mina ungishiye ngisalangazelele,ngamqala mina ngamqabula ngimhlikihla esifubeni ngibambe izibele ngizidlalise,ngehlisa isandla ngabamba ipipi ngalifica seliqina ngalishayisa indlwabu,ngagibela kuye siyaqabulana njalo angibambe amabele ngizwe ingquza ishaya amahazards,ngibambe ipipi ngilifaka kancane ngifende lisho phakathi lonke ngiphakame esifubeni sakhe ngihlale sakuqojama ngidlalise isinqe ke manje ngamfenda baye efend ngaphansi ,wangiphushela eceleni wathi “bbe ngiphe elamakhosi”ngabeka phansi isifuba ngavula ididi labheka phezulu,wangachotha iskhathi wawubusheka wabamba amqhezu ezinqa wangibhebhela indaba yefinal kwakungathi uxhunywe kugesi wehlisa ipace yaokufenda wafenda slowly isandla silokhu siqhweba umsunu ubumnandi obulapho ke engibhebha awucindezele ngomunwe awuhlikihle ngezwa inquza ibophana ngamtshela ‘sengizochama ,waqala wafenda kakhudlwana wangibamba wangiqinisa ngachama wafenda washesha ke manje athi bbe bbe wami umnandi yezwa woma umfana wabantu waba ugodo emhlane wami esechama.salala ja ukukhathala.ngixolise ngibude bengifuna kuyibhala njengoba yenzeka.

Uyithandile lendaba?

Ngabe umbhali umnika izinhliziyo ezingaki?

Average rating / 5. Vote count:

Akekho osevotile!. Iba ngowokuqala.

Spread the love

6 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.