Mhla ngifaka umfundisi ekulingweni Part 3

Ngambona ephefumulela phezulu ngathi good shot, ngawufaka wonke manje. Wathi uyafenda ngathi ” relax man of God yimina udriver manje”. Ngafenda slowly ngambona evala amehlo awavule awavale, ngashintsha igear ngathi fast move ngibhala CoConut , while amehlo akhe ewabhekise ezululwini as if ugibele inqola ka Eliya, ngasondeza my left breast emlomeni wakhe, walincela as if uyagqina ukubona ibele emhlabeni. Ngashintsha iposition ikhanda lami labheka ezinyaweni zakhe, ngawufaka futhi but this time ngawudlalisa emnyango wekhekhe. Leso skhathi ngezwa ikhanda lomfundisi liphakama kancane ngasho ukuthi lo sekabheka the process. Wamemeza ohhhh ohhhh ohhhh ohhhh my God, ngizochama” and I stopped ngathi ” akunamuntu ozochama le igame isaqala” ngawuphindisela umthondo emlomeni this time bengidlalela ekhanda lawo then ngathi this is your chance man of God, nali igolo lidle njengesidlo senkosi. Ngadunusa on the tip of the bed, ngathi my chest down legs wide open…….

5 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *