INGANE YESIKOLE 2

😭💔Uthisha Khumalo abuze ukuthi senzani kuvele kungakhulumeki namahloni asenzani sino Zandile 😭athi asigqoke singazwe sibonwe abanye abantu usezokhuluma nathi uma kuphuma isikole ngivele ngishaywe uvalo ngisho ukuthi umuntu uyagcina ukulubhada la esikolweni 😔😔

Kufundwe kushaye u 15:00 siphume isikole sisasle sino Zandile silinde uthisha Khumalo ngiyibone ukuthi ithuke iyafa ingane yabantu kuthi ayiquleke ngizame ukumehlisa amaphapho❤️🔥ngimtshele ukuthi kuzolunga.

Angene u Mam Khumalo luvele luthi hheqe uvalo kuhlalwe phansi sikhulume sivele sixolise sino Zandile 😭💔 sithi nathi silingekile bokungeyona inhloso yethu ngithi mina ngingenza noma yini ukuthi asixolele ngimbone emoyizela kancane,avele athi u Zandile akahambe mina ngisale ngingabi nankinga🙇

Athi kmina ufuna lento engiyiphi u Zandile esho ehlala etafuleni encikela emuva🤷😊🔥ngibone ukuthi lomama akadlali uzimisele ngizihlekise into engekho athi kmina “aibo mfana angina langa lonke phela”💔😭 ngisondele avele abambe ikhanda lami alihlole esiketini esathi uyakhuluma ngamngena ngolimi🍑🤪💦ngamuzwa ehhayiza ngimunye u bean ngimuzwe ekhala kancane avele ethi angimngene ngomthondo akasakhoni🍆🍑💦

Ngasukuma ngadlalisa ikhingqi ngekhanda lomthondo🍆🍑💦ngiwuhlohle kancane avele abheke phezulu ngimngene ngomthondo sekukhala ubu “phaxa phaxa” omunye phezu komunye ngimuzwe eqina🥵🥵usemanzi ntee avele achame🤯athi ukukhokha umoya kancane sibuyele odabeni ngifende ngamandla🍆🍑💦ngizwe ukuthi sengizochama ngivele ngisishaye sigcwalwe igolo isdoda🔥🍑😊💦🍆sihlale kancane yena usalele phezu kwetafula ukhokha umoya angincome athi ngimjabulisile sigqoke siphume sihambe 🔥😊 sithi siyaphuma sithole u Zandile usame emnyango😭💔ngavele ngagijima ngamshiya no Mam Khumalo ngiyazibuza ukuthi ingabe wayesibukele nna?!

UMA NIFUNA U PART 3 NGICELA NI COMMENT(E) ❤️❤️❤️❤️🔥🔥🔥

5 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *