Rape

()

Yilo usuku lokuphela kwenyanga engiluthokozelayo ngoba ngike ngenze amasenti athe ukuthi xaxa. Phela Mila ngiziqhubela inqola yezimpahla. Ngibathuthula izimpahla abantu kusuka ezitolo ngize ngiyoba beka emarenk noma ngize ngiyomulayishela emotwini ahamba ngayo.

Ngibeseke ngithole amasenti ngokwenza njalo hlampe uR15 ngempahla kuya ngokuthike ngithole abantu amangaph bese ngilala nemadlana impela.
Inqola inqola ngimemeza ngisondela kosisi abaphethe izimpahla zabo.

Niyangalaphi bosisi siya Kuma parkin nje uma ujika ikhona kuzoba imalini ayi kuzoba uR10 ngoba kuseduze. Ngiqhube inqola sifike emotwini yabo uhlobo oluphambili impela. Bavule ngemuva ngifake izimpahla. Bese ngicela imali. Eish bhuti ncese yazi besengikhohliwe lar kukhon amakhandi kodwa ngena la emotwini sokunika endlini sibuye sikubuyise lar etown.

Eyi mthoko cela ugade inqola yami phela nokungena nje kulonyanyavu lwemoto kuyisifiso sami.ngingene ngihlale ngemuva phakath kwabo labo sisi. Bawu4. I2 ingaphambili is ingemuva ler engihleli nayo.

Ishosholoze imoto nathi ingene emaflethini. Bahlike awubhuti sala sewuhlika phela ukuze usithathele impahla yethu. Nangempela ngihlike ngithathe impahla ngemuva ngidilize ngithatha ngikhuphuka nabo siyongena endlini yabo.

Isezulwini elincane ngingazi nokuthi ngizonyathelaphi kuhle kucleaner. Ayi ngena bhuti wabantu asibadli abantu hau. Ngingen nami ngithukile nginjalo ngibeke izimpahla. Bese ngiyagqubeka ngiyama ngezinyawo.

Aibo bhuti naba osofa owumthele into ephuzwayo lapho hlampe uzosubuluka. Omunye avule ugolo awuleth kumina bese ngiyawuphuza bahleke.

Bhuti hlampe isikhath sokuthi sikutshele why sikulethe lar sifuna usibhabhebhe ukhululeke ngemali uzoyithola. Ebe eqeda ukusho njalo losisi ebe ezikhumula isikibha nobra ehlise isiketi ehlise konke nepenti kunini baf2 ngayigcina indoda esho esondela kumina.

Angiphushele kusola ahlale phezu kwami amgifende ngigqokile ebe engiqaqa ishethi lami. Elikhumula, nevesti, bese ayaphakama angidonse iblukwe adonse ne anda. Abambe umthondo awushayise indlwabu ngokungathembeki kwawo vele uvuke. Lol ngakuvusela levila lakho.

Bese ayagibela futh phezu kwami abambe umthondo awuqondanise nembobo yegolo bese ahlala kuwona mmmmmh mmmmmh oh engifenda oooooh yess mmmh mmmh mmmh oooh oooh oooh yes aaah aaaah aaah engifenda engibamba engiqinisa oooooh mmmm mmmmh mmmh

Limnand lepipi baf2 ligcwala igolo kamnand oooooh oooooh ooooh aaah mmmmh engifenda bese angibambenangiqinise ngachama joh.. asuke phezu kwami.

Woza ngapha mina ngifuna angikhothe inquza bath Ave kumnandi naye losisi sekhumulile. Ulele ngomhlanu uwawavule wonke amathanga inquza ihleli obala. Ngisondele ngishone khona ngobuso. Bese ngikhiphe ulwimi ngiqale ngimukhothe ngalo sonke isibumbu. Bese ngilufaka embobeni yenquza oooooh ooooh ngimufend ngalo aaaaah aaaah owuhhhh mmmh ngilifaka ngilikhiph.

Ngiliphindisele ngilinyazise phakathi ooohmmmmmh ngilikhiphe bese ngiya kubhotshisi ngomlomo ngiwubambe ngamalips ngiwuncele ngibuy ngiwudede. Ngiqale phansi ngiwuncele besengimufaka iminwe ewu2 ngibe ngimufenda ngawo oooooh mmmmh mmmh mmmh aah ngikuncele kakhulu nginyakazise nekhanda angiavelele ngamathanga aaaaaah oooooh fuck neminywe ngiyamufenda ngayo ooooh ooooh aaah adedelen angichamele.

Bashaye izandla labo sisi ababakile awuze ngapha nali igolo funa ungidle mina. Naye ulele ngomhlanu kusofa uvule amathanga. Ngibambe umthondo ngiwuqondanise nembobo yegolo ushelele kamnand. Ungene enquzeni bese ngiyafenda aaaah aaaah aaaaah oookh. Omunye ususi lar ngemuva uma ngiwufaka umthondo ungiphusha ezinqeni ngiyeza ungena wonke aaaaahcaaaaaa aaaaa oooooh ngifenda ngilekelelwa nayilo ongisha ngemuva.

Ooooh oooh awuh jooooh kumnandi mmmh mmmh mmmh aaaah ngiyachama ngiyachama mmmmh achame ngumiqhubeke nami ngifende ngamandla ngiyezwa sengizochama argggghhhh joh ngidedela amasperm.. mmmh aze ashisa kamnand amasperms

Basho bonke awuze ubhebhe mina manje ngifuna ungichamele ngizwe amasperm. Bese ayazikhalela lor wesi4 imina obekade engakobhejwa woza ngikunike ngemuva babah eguqa phansi elala phansi ngesifuba inquza yonke isala ngemuva. Ngilishayise indlwabu ipipi ngifun livuke ngiyabona ngiphakathi kokufa nokuphila lar. Banginike amanye amaphilisi awuphelanga u10minute labe selivukile.

Bese ngashon phansi nami ngabamba izinqa ngazidonsela kumina umthondo wazingenela wona enquzeni ooooooh oooooh mmmmmh wamnand umthondo fenda bhuti ngifende nami ooookh oooooh oooh aaaah mmmh yes fuck joh aaah mmmh aaaaah mmmmh ngifenda ngisheshisa nami mmmmmh mmmmh mmmh aaaaaaaah aaaah jooooh aaaah

Ngizwe ngizochama manje lar ngingabi nandaba ngiqhubeke ngifende ngisheshise aaaaaaah aaaah oooooh mmmmh mmmh ooooh fuck fuck oooh ngifende arghhhh ngidedele amasperm okungixakayo alisawi ngibone ilamaphilisi ngiqhubeke ngifende aze achame naye.

Woza ngapha bhuti uzosibhebha size sanele esho losisi egcoba okuthile egquzenu yakhe… ngababhebha kwaze kwahlwa.. ngababhebha nasebusuku angazi kwenzakalani ngabon sengiphapha esbhedlel nje kuthiwa ngilethwe osisi abawu4

Uyithandile lendaba?

Ngabe umbhali umnika izinhliziyo ezingaki?

Average rating / 5. Vote count:

Akekho osevotile!. Iba ngowokuqala.

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.