Usisi wami 4

()

Emva kokuthi sengibhebhe usisi wami nesi step mother sami esasikhuli nosisi wami kusukela sisencanyana. Kon isimo lar endlini asisafani nasekuqaleni angithi step mother sami sinomona manje ukuthi siyadlala nosisi wami. Kani nosisi wami unomona ngokuthi uma sithola ithuba nestep mother sami siyadlana kabi.

Kuke kube gconoke uma ubaba ekemsebenzini bese ngalelosuku sesolala ngawonye sibhebhane size sizidelise… namhlanje usisi wami akekho uthe uya kubangani bakhe ngeshwa nangebhandi ubaba ukhona namhlanje ithuba lokuthi sibhebhane alikho nhlobo.

Ngilele ngiqanyelwe kubuhlungu. Ngiphulula nomthondo sengifuna ukushaya yona indlwabu ukuze kuphume lento edala ulaka bese ngiyazilalela.

Ngithe ngisabusy ngiphulula umthondo ngicabanga nesithombe sentombazane enhle engizoyibhebha emuqondweni. Ngezwa amafoot step eya ngasekhishini noma kungathiwani umama phela lor ohamba kanje. Ngizwe ifridge livuleka bese ngivuka fast ngiphuthume khon ekhishini ngambe ngingagqokile.

Ngimufice uphethe u2 litre wamanzi neglass ngifike sengingasabuz lutho ngiphose kuyena kuyena nomthondo wami oqanyelwe. Ngimuhuge bese ngimufanyaza izinqa ngimuphose ulimi. Aibo ima wena sobanjwa ungenwe yini ngingake ngiphendule ngimuphanse izinqe ngibe ngidonsa I night dress. Ibe phezu kwezinqa ngimuphendule fast.

Izinqa zibhekr ngakumina bese ngiyamuphusha ekhanda liyephambili. Izinyawo ame azivule ame agxabalaze ngiwubambe umthondo ngiwuhlikihle kwinquza bese ngiyawuphusha kancane ngifende mmmmmh waze wangilinga cela usheshise sobanjwa ngifende ngisheshise mmmmh ahhhhh mmmm ahhh kumnandi ngimuzwe naye sengifunqa ngezinqa mmmm ahhh kumnandi sifendana sime ngezinyawo seze wagoba wabambelela emadolweni inkomo yonke yasala ngemuva ngidle bbe mmmmh mmmh ahhhhb ngangizelr ukuzodliwa lar ungidla kamnand mmmmh ahhhhh ngiwabone amanzi egolo ehla ngemilenze ngofende ngisheshise ngisidedele isodonda enquzeni kamama aphakame siqabulane. Ahambe sehlanganise amathanga

Uyithandile lendaba?

Ngabe umbhali umnika izinhliziyo ezingaki?

Average rating / 5. Vote count:

Akekho osevotile!. Iba ngowokuqala.

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.