Kwabesifazane

Kubalulekile ukuthi Uma ungowesimame ukwazi ukushaya into yakho. Abesifazane babulawa indlala hhai ngoba ingashisi into yabo kodwa ingoba izingane ezincane ziyalukhuthalela ucansi. Azinqeni ukukhotha ipipi, azinqeni ukubuya ngaphezuku zenze into yamehlo. Uma ungowesifazane udinga ukuthuthukisa ama amakhono akho embhedeni ungasithinta sixoxisane sibone usizakala kanjani.

Omunye uzothola ukuthi udinga iCoaching nje kuphela bese eyozama lokhu esimuchushisa ngakho kumuntu wakhe. omunye uzodinga umuntu azokwenza naye lezi zinto. Omunye ke Nkosi Yami akadinge kufunda uzibulawela indlala nje mhlampe amadoda ayamsaba ngoba ephumelele.

Sithinte kwi email ethi empangeniblogger@gmail.com sibone singakusiza kanjani kweyakho inkinga.

Makuchanywe👏🏿

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *