NASI ISIKHUMBUZO NJALO

()

SANI’BONANI BAFW2 NODADEWETHU ABATHANDA UKUBHEBHA NOKUBHEJWA
.BODADEWETHU NIKHUMBULE NJALO INQUZA LE AKUSIWO UMHLOBISO NGOKUNJALO NEDIDI’LELI KUWUMSEBENZI WAKHO UKUTHI LIHLALE LI CLEAN LINUKA KAMNANDI NAMATHANGA AFAKWE IZINTO ZAKHONA ASHIBILIKE KAHLE ACWEBEZELE NAMABELE AGEZWE INDODA AYIWAFUNI AMABELE ANUKA UMJULUKO ENZA ISIQINISEKO SOKUTHI INDODA IYABHEBHA YENELE UYIDUNUSELE YEHLE ULAKA UYIKHUMBUZE UKUTHI BUYAYITHANDA UYINCOME INDLELA EKUBHEBHA NGAYO NGISHO NGATHIWA IYABHEDA UNGAMOSHI IMALI UYE EZINYANGENI PHUZA AMANZI UDLE NGOKUBA CLEAN UVULELE INDODA YAKHO IGOLO FINISH IYOKUTHANDA UZE UYOFA.

MADODA AKE NIZIJWAYEZE UKUZITHANDA NISOKE AMA PIPI ABE CLEAN NIYEKE UKUNUKA UMJULUKO NOMA KUNGENASIDINGO UMAMA UYABHEJWA EKHAYA NOW EN AGAIN UMAMA UYAPHIWA IMALI BAFW2 ASINGAKHOHLISANI UYATHENGELWA IZIPHO UYAKHUNJUZWA UKUTHI UYATHANDWA NOKUTHI UMNANDI KANGAKANANI NGISHO NGATHIWA KHONA ABANGCONO KUNAYE KODA AKANIKWE INDAWO YAKHE NESITHUNZI ESIMRANELE AHLONISHWE UMAMA FANELE AHLALE AHLALE ADUNUSISWE LAYKHAYA LOKHO KOMENZA AZIZWE NUENGOMFAZI OPHELELE WALAYKHAYA OKOKUCINA AKABEKWA ISANDLA NIYABONISANA MANIQEDA NJE EBESE UYAMBHEBHA UZOBE ESENZA LOKHU OKUFISAYO FINISH

Uyithandile lendaba?

Ngabe umbhali umnika izinhliziyo ezingaki?

Average rating / 5. Vote count:

Akekho osevotile!. Iba ngowokuqala.

Spread the love

One Comment

  • So true mina angisayazi le engishande nayo maybe sagcina 2020 March ngoba sasukesaphikisa ngento encane endlini yavusa amacala a10years ago ngazithulela umthondo angisawazi futhi angisawuhaleli ngoba uma nje eke wathinta amathanga uyachama kunzima emshadweni sibulawa ngendlala angisayiphathi eyemali sengaze ngasebenza balukhuni abantu nemali yabo ,ushaya indlwabu kanti kuhle nokucela kumama ukhombise uyamkhumbula

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.