Black Mail 5

()

Black Mail 5
Ayke ageze umuntu wakity uzikhululekele phambi kukamfowabo ,ngapha ngiziphekela ukudla,sidle silale ,simbethe ndawonye vele ,sizixoxele ngezakudala…kuze kufike la ngithi hau angikaze kungi kwamukele sondela ngikukwengame….asondele…angazi saqabulana Nini kanjani kodwa khona ngabona sekukotelwana kumuncwana ngokwehlule,yimi Lo ngicela amabele ngehla ngesisu ngiya enkabeni…ngileqe igolo ngiye emathengeni ,ngiwakhothe…kumsuke ubufebe udadewethu….”ngicela ingimunce bhuti” awu nkosyam lento yakithi iyathanda ukudliwa igolo ngolimi….ngivele ngiqonde emsunwini,sekhulile phela manje sekunamalebe udoti angazi aphumaphi,ngifake umunywe khona lapho ngibe ngimunca uqhotho,uyansininiza uyayobaba ,ufenda okokugcina,ngithi mina dunusa ngikubhebhe.lishe usende uyakhala phela umuntu wakhona,NAMI selinyukile izinga sengibhebha impela angisalincengi igolo…….”,Ohhh fuck bhut ngidle babaz angisafuni skwiza layndlini uzobhebha mina kuphela” amazwi akhe lawo ngizoktshela ukuthi ukhulunyiswa ubumnandi besende Kant angibuzanga elangeni.
Satuqana salala, ngavuka ngaziyela kwamlungu wasala ,wavukwa ipene ,phela isemqhashweni la,futhi bayazi ukuthi okwakithi lokhu so bazibonela intombi,mina ngizoba nombari manje la emqhashweni.

Uyithandile lendaba?

Ngabe umbhali umnika izinhliziyo ezingaki?

Average rating / 5. Vote count:

Akekho osevotile!. Iba ngowokuqala.

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.