Uthisha wengane yam

Nginengane ke u Amahle igama layo, umawayo I nurse asisazwani nje uku Eze njenga maweekend ezolanda u amahle aphinde ambuyise ngesonto.. UAmahle uhlala nami full time.. ngelinye ilanga ngibe late ukuhambisa I mahle e skoleni wenza u Grade R, ngivele ngiqonde e classin lakhe ngoba walikhomba.. Ngi nock ngifice u class teacher wakhe. Hau sixoxe nje asho khona ukuthi u amahle is a brilliant child, Ngibonge nje..mina ngiyinsizwa nje,ngenze I civil engineering ngihlala e midrand, I have a house there.. Ngimude nje ngiyajima bese ngimnyama ngebala, ngaba nenhlanhla ke umama awngipha iyfaca..nginogazi futhi.. Ngisase university nje Eiy amantombazane Ayeziletha Kim, kodwa ke asikho lapho sixoxe nothisha ka amahle, Eze egcine esecela I number yam, ngimnike, emgwaqeni nje sengi driver ngibheke emsebenzini kungene e text yakhe u mem ka amahle engibingelela, ngimphendule sixoxe nje ngeskole, ntambama nje sengilande u amahle liyana izulu, acele u lift u mem ka mahle, hau ngivume, yey Inhle nayi intokazi, ngisho I smile kanti nje ne relationship yakhe no amahle inhle kakhulu, safika kwakhe e flattin samshiya khona, endleleni nje afone athi ushiye u key wakhe e classin ngishawe I u turn, ngijike ngiye kuye, hhayi siye naye eskoleni, I security livele lithi I universal key ihambe no principal so ama class onke akhiyiwe, Eish acele ukuthi ngimlalise if I have a Spare room, I had no choose, she needed my help, singene endlini usisi lo osizayo usephekile and I had to go change in my room and show u mem ka amahle where she will be sleeping, I love thicc woman nomaka amahle u thicc and lo thisha is what I want, sidle and took amahle to her room, I went to my room bengi busy with work nje on my laptop, so angene u mem nje, ngimbuze ukuthi is everything OK athi yes, it’s just that ubuthongo abufuki and then I asked to come sit with me la embhedeni, she agreed weza, then she kissed me I had no choice ngambamba kamnandi, ngamuzwa ethi mmm… I kissed her neck, ngehla ngamabele, she was wearing those sexy lace brah, ngancela ibele njengengane, she is very clean, I was rubbing his clit, ngibe ngikhotha Intamo, ngawufaka umunwe ngamuzwa ethi aaahhh mmm.. Babe, ngamukopa, ngaya straight kuyo ngayimunca, unamalebe, ngamu suck u beans, ngamumunca amalebe, ngiphinde ngilufake phakathi ulimi.. Aaaaaahhhh bbe I am cuming, mmmm kumnandi.. Aaaahhh babe, I went straight from there ngalifaka slowly, ngamfenda fast, mmmmm……Aaaaaahhhh babe uyashisa umnandi I love you, ngamu suck indlebe while ngifenda slowly and deeply ngathi I love you too.. Angazi nokuthi wachama kangaki.. After that ngamjikisa walala ngesisu.. Ngamfenda deeply and hard, wakhala izinyembezi, ngaba fast, ngachama, Salala after that, eksen I made her breakfast wathi akayi eskoleni ukhathele I took amahle to school and I went to work, nge lunch I went to her, I bought her flowers and she has moved in with us

17 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *