Ebhasini

()

Kusebhasini lar lisuke eport shepstone lilibangise EMabhele yebo sekulate ngoba sekuthanda ukuba munyama. La ngaphathi sekugcwele mfi..
Lithe malishosholoz ibhasi lidlula lapha ngasesbhedlela lafike lathatha omunye ugogo wama ngezinyawo. Ngashayeka bese ngasukuma yena wahlala phansi.

Kani ngizidayisile njengoba ngibambe kulensmbi nje kwathiwa angihlehle ngiye emuva abantu baningi abasazogibela. Babe ngezinyawo nabo..iqhamuke nayo lentokazi engingayazi ishaye esifishishane isiketi lesi amathanga amathanga asele ngaphandle wonke.

Perfume yayo eyekhethelo lomuntu uyazithanda ngaphezulu wazigqokel ivest.. weza ngathi uyamondela wathi mefika ngala kumina bese wabambele ensimbini phezulu savele sath ukuphakam isiketi futh sawavez kahle amathanga…

Sondelanani bakwethu ukuze abantu banele kumemeza izwi la drive phambili.. ibese seyihlehlile intombazane yacika kumina. Nayo khon ocike kuyona kanjalo kanjalo simel simpitshikeli. Kuko lolu kumpitshek manje naye losisi ucike kumina ngezinqa ukufundumala vele ngiqanyelwe.

Ngithi ngizam ukufak isandla lar ngaphambili Ukuz ngilalise lenduku athi losisi aibo bhuti kutheni manje wenzan. Ngisale sengiyeka.. njengob induku yami seyiqhanyelwe eblukweni ngiyaz seyizwile. Ngimubon ngendlela aseme ngayo usevele wama wavula imilenze wagxabalaza. Ipipi lami eliqanyelwe elikeblukweni laba phakathi nemilenze yakhe.

Ngajuluka ngamanzi ngavele ngaliqaqa iblukwe lar ngaphambili ngehlisa ne under Lasala ipipi lodwa. phakathi kwamathang umuntu wesfazan engingamazi. Ngilizwe elibamba elidlwabuza ngijukule ngibe manzi teh ehlise ipheti ngesinono. Masebuy nayo angifak lon emulomeni. Ngiyakuqala Loku impela. Ngilizwe ipipi lami elibamb futh eliphushela embobeni bese langen mmmmmh bese wabuya waqamela kumin ngekhanda lakhe mina ngamubamba amabale ngafendeda mmmmh ahhh mm ngifenda ngishay kancane Ukuz abantu bangabono liyaphum liyangen egolo mfixi mfixi noma sifihla kodwa iphung labantu ababhebhanayo liyazwakal mmmh ngifende fast anginandaba nalabantu ngifende ngisheshise nami limnand legolo ngabe sengiyayem ngibajwe ilepenti mmmmhmmmhh. Naye uyalihlangazel ipipi bbe lami ahhh bbe ahhhhhh ngash ngachama ngihluleka ukuzibamba ngawabon amasperm emathangen wangingiph ipenti wazisila ngalo wanginik inumbe yakhe

Uyithandile lendaba?

Ngabe umbhali umnika izinhliziyo ezingaki?

Average rating / 5. Vote count:

Akekho osevotile!. Iba ngowokuqala.

Spread the love

4 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.