Woman to woman fun

()

Sanibonani bafazi yazi ngingumfazi ngifikelwe ukuhalela omunye umfazi ngifuna noma ukephi sibonisane amakuku wethu nge whatsapp sokwenza video call
Shiya inumber yakho zobuyela kuwe mina

Uyithandile lendaba?

Ngabe umbhali umnika izinhliziyo ezingaki?

Average rating / 5. Vote count:

Akekho osevotile!. Iba ngowokuqala.

Spread the love

40 Comments

  • Can’t you leave your whatsapp number for me then i will text you

  • Please leave your whatsapp number for me juicy will text you not email

  • I don’t wanna put my no. on the site, ingakho Ngithi leave your email address and I’ll send you my number there hun

  • Juicy Sbusi check your emails and send me your number on my email address

 • Sphe cha ngiyabonga mntaka mha but ngifuna umuntu wesifazane sizobonisana amakuku over the phone

  Reply
 • Kodwa ayikho into emnandi njengokubukela abantu besifazane bekhothana ingquza, bathatha iskhathi sabo abajahi banesineke. Ubukele nje kuphela ungathinti

  Reply
  • Sabzero kumnandi impela ukhothwa ikuku ngomunye umama akudlalise namabele ngike ngakwenza nomngane wami

 • Аnеlіѕа10, futhі nје ngуаbоnа uwеnа оwаѕukеlа umngаnіwаkhо wаmungеnа ngоlіmu еngquzеnі еѕаlеlе. Wарhарhаmа еѕеzwа ulіmu lumkhоthа іѕіbumbu kаmnаndі, ubhоtѕhіѕі uwukhоthа ѕеngаthі uуаwuqhwаndа. Іzіndеbе zеngquzа uzіmunса еngаthі udlа uѕwіdі оmnаndі. Wауесаbаngа ѕеngаthі uуарhuрhа. Еѕеnqеnа nоkuvulа ubumnаndі ummumеlе ngоlіmu, wаvеlе wаqіnа umzіmbа umngаnі wаdlіkіzеlа wасhаmа ukеtѕhеzі (ѕquіrt) kwаmnаndі kаkhulu kwаzе kwеhlа іnуеmbеzі. Меthі uvulа аmеhlо nаngu uАnеlіѕа рhаkаthі kwаmаthаngа.

  Reply
  • Sabzero sasibuka iporn yabafazi vele so sagcina sihalela senza kw kwakumnandi shame

  • Mina I am in Durban, also wanna try no girl omunye. Kuyahalisa bo either video calling or actual meeting.

  • Amanda asiyenzen le group nam ngiyasthanda isbumbu….reply kwi email khona ngzokunika I number yam

 • Bafethu eyami indaba iyinkinga idinga isiombululo.
  Kunosisi engisebenza nawe sisebenza kwi department eyodwa. Muhle losisi hhayi kancane kodwa futh sengike ngasebenza nabanye osisi abahle ukudlula yena. Inkinga yaqala mhla sifika sobabili kwamlungu ngoba saqashwa ngosuku olulodwa. Ngamubuka ngachazeka kodwa ngasaba ukumtshela futh kwaku wukuchazeka nje okungasho lutho ngoba wayekhulelwe nokukhulelwa koda kona ngathi mangimbona kwathi diki kimi.. Sekuhambe kwahamba ngaze ngamjwayela manje sengibone izinto eziningi engizithandayo ngaye… There was a time la sasihleli naye siphuza recently sizixoxela hhai sengiyamthanda boo. Yaz ubuhle bakhe mmmm ndoni yamanzi but angaz zomtshela kanjan… Nginomuntu naye unomuntu wakhe but inkinga ngiyamthanda manje angimhaleli … Sengigcine ngokuzijwiba ngamtshela wangikhuza kwacise kwaphela ubungani but uthando lwakhe luyakhuphuka njalo mangimbona… Uma ngingambonanga ngath khona okushodayo… Into engizoythini lena … Sisebenza sonke angifuni siabane uthe ngingaphinde ngiyisho leyonto kuye but uma engi hug kuvele kushise igazi ngibubambe ngiphuze ukumyeka … Impendulo yakhe ithi phuma kulowo mqondo uzoba nenkinga but sengiyamthanda nje

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.