Sister Nurse

()

Ngibingelele bafe2 nakoMama abathanda uCansi… story sam sikanje bengise sbhedlela Edendale Hospital PMB nakhu bengilethe uMtwana ebengaphilile ngadibana noSister obenenhliziyo enhle emuhle sdudlana esibovu uze kumina ngoba eth uthande ingane yam ngoba yinhle wangisiza silokhu sixoxa wabuza ngomama wengane ngamtshela everything phela nam besengichazekile ngasaba ukufuna inumber kanti zothi sengihamba nangu ngakwazi main door ajike nathi sixoxe afune inumber yam eth ufuna ukuzwa ngengane ngimnike abuyele ngaphakathi skhashana kungene call number engayazi athi cela ngimlinde uyaphuma naye yothenga ukudla ngilinde endleleni eyaMall afike asithathe asambise ekhaya ngimcele ukuba angene avume ngishiye nogogo ingane bese yena ngimfaka endlin yam ngimenzele ukudla sidle sonke lapho lokhu ngimbuka angisaqhanyele kanje angaz ngisithathephi isbindi sokusondela ngimqabule avume siKiss skhumulane akhale ngomthondo omkhulu wam awumunce nam ngibe ngimkhotha iGolo elibovu 69 position ath angimbhebhe fast cos semsebenzini ngalanda condom ngayifaka ngamubhebha engasakhali ngamuzwa engibamba isifuba phela ngimubeke kwi edge yombheda kanti useyachama ngezwa ngamanzi eSquirt ngafenda fast ngachama ngamlethela amanzi okugeza wangitshela ukuth ufuna ngihlale ngimubhebhe cos uyaqala ukuchama kanje nam ngabonga ngalenhlanhla engaka singifisa ukuchamisa oyedwa umama la ngalomthondo wam

Uyithandile lendaba?

Ngabe umbhali umnika izinhliziyo ezingaki?

Average rating / 5. Vote count:

Akekho osevotile!. Iba ngowokuqala.

Spread the love

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.