Mali yam engaka

()

Ngidakwe umholo, ingene yaphindaphinda inyanga yam yokuzalwa. Sengivamile vele kuziyela town ngizithengele zinqa ngidle ngibuye sengivale mlomo.

Aike ngilibangise ePoint, ngehla njalo ngoWest. Ngizishayela ngonyawo, angijahile ngiwayekile ama-tax. Ngiyothenga and ngihamba ngicabanga ukuthi ngithathe nhloboni namhlanje, kukhona yonke inhlobo wena sdudla, slenda, colored, ndiya naboke abelungu.

Ngingene, ngithi ngisabuza kwi-receptionist. Nasi isidudla sisha, ngivamile kuza lana kodwa lo ngiyamqala. Ngimane qhanyelwe same time, ngimane ngicele sona. Last time ngilana ngathembisa omunye ukuthi zothatha yena next time. Ngimane ngithi ngicela ababili, ngikhokhe banginike okhiye ngiye ngaserumini.

Yakhethake lana ukuthi umuntu akufakele nhloboni yezingubo ozozizwa zinyusa imizwa. Bangene lapho ngiyafa uvalo, bangena bayazihlekela nje engathi akuzodliwana lana. Babeke izinto siqede isidudla sehlise ukukhanya sifake dimmed-red. Sifake ezonesi kanti isilenda sifake ezamaphoyisa. Bagibele mbhedeni, ukhale kiss, angikaze ngiyenze lento, ngiyadideka ukuqabula ngoba bobabili bayafuna, sehle slenda, ngizwe ngesandla sihamba ngasepipini. Isidudla singaphezulu, seliqine mpo pipi. Angikwazi kufika ku-zip ipipi limpintshwe i-under, ngiqhanyelwe, angikhululekile pipi lime kabuhlungu.

Gqu! Sayiqaqa nkinobho yebhulukwe isilenda, bhlukwe ne anda wakudonsa same time. Siguqile kwelinye side sdudla singiqabula ama-bele, lapho ngibheke phezulu ngifisa ngathi abantu bangabona impilo engiyiphilayo. Silimunce ipipi isilenda, alidle ngizwe ubhozo uzigobela. Sehle isidudla bashintshane ababele esidudla ahamba agcwele zandla zami, silidle pipi sdudla silidle sakulimanzisa silifake lonke, sekusinqa sodwa esisembhedeni, ikhanda nezinyawo kuphezulu ubumnandi. Slenda sengisibambe ngqi, ngiyawuzwa umchamo, sibe sithi isidudla “ngalinge chame sengiqhanyelwe kanje”

Ngezwa sesikhala phansi isilenda, ngisidusha ngizama ukuphakama, ngizodusha isidudla ngoba ngizwa ama-sperms ngathi ayeza. “Hawemaaaaa! Iiiiiiiiiiimmmmmmmmaaaaaaa!!!!”

Kwa ukuphela kwemali yami, chama ngekalifaki. Nx…

Siyaslammasiza@gmail.com

Uyithandile lendaba?

Ngabe umbhali umnika izinhliziyo ezingaki?

Average rating / 5. Vote count:

Akekho osevotile!. Iba ngowokuqala.

Spread the love

One Comment

  • Ngicela umama or ucc ofuna ukubhejwa kamnandi, woza ngikuchamise, ngikuzwise ucansi olumnandi ongakaze uluzwe, uma uzimisele ngicela ungithinte

    WHATSAPP 068 232 0635

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.