Hlakanipha mfazi

()

1.hlukana nokuba yisaka nje elingakwazi kwenza lutho EMBHEDENI.

2.ididi’leli elendoda linakekele AYI lento YOKUTHI indoda ilifice linuka UMJULUKO I “turn off” leyo mfazi

3.zama ukuzifundisa ukufenda Uma ungakwazi noma ngathiwa uyakwazi zifundise izindlela ezahlukene zokufenda

4.ikhumbuze wena indoda ukuthi awubaba Ade wacina ukungikopa kuwumsebenzi wakho ukuyikhumbuza awulahli ngokwenza njalo

5.akusilo futhi icala Uma UTHI baba BENGISACELA ukuthi ungibhebhe ngoba ngizosheshe ngilale 2day

6.akucwale EKHANDA ukuthi ukudunusela indoda kuyinxenye YEMPILO YAKHO

7.indaba yama phenti alengayo akuxegayo nezikibha ze ANC NE IFP AYISEBENZI BAKITHI I TURN OFF EMBIKABI LEYO

8.ivumele sumtymz indoda ikuchamele AMATHANGA UZWE ispermz sishisa KAMNANDI emathangeni sijuze sehle ngendunu

9.ikhinqi alidlale indima yalo bakithi kungabi ukuthi kuyabhejwana nje k’phela akekube nesikhathi sekhinqi nje uchamiswe ngekhinqi nje isonto lonke ulizwe ulazi IKHINQI lakwakho

10.vula AMATHANGA Uma indoda iKUBHEBHA ungalokhu uyicisha uyicikiselela ngeGOLO iba isfebe endodeni yakho DUNUSA uvule IDIDI’LELI ELIBOMVU finish awukho ukuthi odlula lowo

Uyithandile lendaba?

Ngabe umbhali umnika izinhliziyo ezingaki?

Average rating / 5. Vote count:

Akekho osevotile!. Iba ngowokuqala.

Spread the love

2 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.