Wamnandi uMqashi wami

()

Igama lami ngingu Zakhele ngina 29 weminyaka, ngisebenza kwelinye lama office adumile eThekwini. Umqashi wam owesifazane omuhle omi kahle. Uyazithanda kakhulu futhi hlezi enuka ama perfume abizayo. Langalimbe sesihambe sonke istaff emsebenzini nam sengiyaphuma, indlela yami idlula ngase office lakhe, ngimbone ukuthi uyakhala, ngehluleke wukuzibamba ngingene. “Maam kwenzenjani” kubuza mina. Avele akhale amemeze, ngibeke phantsi emgikuphethe ngimphuthume, naye azivule izandla sihagane. Kuthi fuku fuku umthondo kumina. Habeeee kwenzekani manje nali ipipi lizongixoshisa emsebenzini? Aqale axoxe indaba ingomyeni wakhe omshayayo omhlukumezayo. angixoxele ngizr ngikhamise naye usekhohliwe ukuthi ngiwumsebenzi wakhe. Ngimeluleke kahle qede ngimnike eyokuvalelisa ihug avele athi ne kumina angasuki. Angazanga ukuthi wubani owaqale ukuqabula omunye, ngibone sesiqabulana strong, simuncana kamnandi lapho ke mina imithambo yomthondo iqhansile sengiyabinyabinyeka. Ngimqabule slowly entanyeni ngehle naye ngize emabeleni, sesikhumulile sinqunu soyi 2, ngiwamunce amabele omqashi ngimbone ekrweqa amehlo. Ngehlise isandla siyofika esibunjini, simanzi te. Ngimngene ngomunwe abubule aqume angifende umunwe ngingamyeki, ngimqhwebe ku GSport avele angibambe angiqinise athi “ngiyachaaama bby”. Ngimhlehlise ngo kiss ngize ngiyombeka etafuleni lakhe, ngimvule imilenze ngimngene ngolimi, ngangiqala ukudla ama sperms omuntuw esifazane kanjeya, ngimubhebhe ngolimi angikonotele ekhanda eliphushela phakathi, aze achamele kimi emlonyeni. Maseyechamile, ngivele ngisukume siqondane naye, athi “fuck me”.. Angibange salinda ngiwuphonse phakathi egqe, ngimfende slowly ngizwe okunye ukushisa okuyimanga, ngibone ukuthi ngizochama le, ngimcele adunuse ngimngene ngemuva, useyahayisa ke manje, “wena ngeke uhambe kule nkampani, uzongidla njalo uyezwa? Ngimphushe sengikhuphule ispeed ke manje sokufenda avele akhale ubumaye-maye ethi sengiyachamaaaa honey awu nami zavele zeza ziligagasi izperms ngabhonga njenge nkomo ngachama. Sake sathula singanyakazi, ngalibhoncula ipipi lami wakhipha ama wet wipes ngazesula. Ngamqabula kakhulu naye wanamathela kimi ngagqoka ngavalelisa ngahamba. Amahloni enganginawo sengiyicabanga lento engiqeda kuyenza, angifikanga nasekhaya wabe esengisendela message ethi kusasa ucela ngimshayelele uya kude nomsebenzi, masifika phambili ubhukhe indlu eyodwa yokulala. Sisabhebhana nanamhlanje nomqashi wam sengize ngineskhundla emsebenzini.

Uyithandile lendaba?

Ngabe umbhali umnika izinhliziyo ezingaki?

Average rating / 5. Vote count:

Akekho osevotile!. Iba ngowokuqala.

Spread the love

9 Comments

 • Mbhebhe bafo ungamuyeki umfindise NOKUTHI ISENDE lendoda liyancelwa ukudunusa lokhu ungamceli AKUBE into yakhe akuncebga ngayo

  Reply
 • Nami angibhejwe ngicela ukubondwa ngomthondo, ngikuvulele yonke ingquza uwuhlohle ngibe isigqila sokubhejwa umthondo wakho ngikunekele noma nini uma udinga ukuhlaba igolo 0671945528 Durban, ngicele nginomusa wokuhlatshwa

  Reply
 • Ngicela indoda enomthondo omkhulu ezongibhebha kamnandi noba ungu ben 10 but mawazi uyakwazi nyoba woza ngizokunika lonke ikhekhe
  Ngise Jozi kemina

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.