Imunandi inkomo yomama

()

Kade ngangimu buka umaka mandisa kuth usiphethe isinqa ngimu halelela lapho uma engibona avele athi ya Ben 10 phambi kwabantu nginganaki ngizwana nomfana ozalwa u sisi wakhe kuthe ngolunye usuku kade sagcinana ngimu bona ngacela inumber yakhe coz wayeve khululekile namgampela wanginika kanti akusekude uzoshada ngaphatheka kabi ngaduba kanti unyaka uzophela indoda isishonile nam ngizi tohozela la e hayfields ngibuye esehlambulukile ngikhumbule kuth wangcina engiphe inumber ngivel ngimu whatsapp sixoxe njalo nje maye online kwazise uziqalela yena nama topic engisendela ama vedio agangile ngivel nhibone kuth it’s now or never vele lomuntu akabhejwa umuntu ngasekhaya usedliwa kude ngiqale ngimu sendel isthombhe sepipi lam avele ahleke athi elabani mangith Elam angangi kholwa kuye kuphele inyanga sbonane kwazise ngihlez ngingekho ngasekhaya kuthe masihlangana ngamtshela kuth mangimubona ngivele ngiqhanyelwe wazi thukisa wathi ngampela Ngavuma wathi ngoba ukhona ubokwehla late uyaz nawe abantu bendawo baya khuluma ngith ok zathi zithi 9 ebusuku ngiphume ngifone athi woza heqe uvalo ngibone kuth lesi sinqa esigcwele i penty ngosidla ngampela plus wathi uyazifela ngeli sokile nangampela avule i gate ngingene siye endlin yakhe ngath ngifika nje akazange apholise amaseko wangiqaqa ibulukwe wathi hah kanti ingane yaka sbani bani uyiqeda ngomthondo ongaka esho umawengan yam ngoba uyamaz sakhelene naye ngivumele phansi abe esewu ncela umthondo yimi lo ngiphefumlela phezulu ngikhweqa amehlo ngimu phuraza ikhanda asukume akhumule i gown hawe mah ibele elingaka ngingabe ngisabuza ngisho khona ngili munce siqabulane ngimu phuraza kuze kube sengiyali shutheka enkomeni usemanzi tee useze uyasho sengichame kathathu sisa qabulana cela ungibhebhe ngisho ngili busheke lapho ishisan inkomo yakhona kube ongaphansi nonga phezulu kuze kube ngiyamu dunusisa ngingene gemumva lapho usengibiza ngo bbe usethi angimu mithise coz ngeke akwaz kuth ahlale ngingekho lapho ngifendela ukuth inkosi ingisize sphinde angicabange noma sengingekho kuze kube syachama ngoku landelana ..kwabe kuqala laphoke ukubhebhana kwethu kuze kube imanje sya bhebhana and ngyabona usenesi khwele if nginga buyi in time as ngisebenzela kujana nase khaya useze waxoxela nomngani wakhe ngalento mangimu buza kuthi why uthi waphahluka and ngyamu bona umnganakhe usezi dlisa sa tshanyana and ngeke ngimu yeke imunandi legenge ekhulile

Uyithandile lendaba?

Ngabe umbhali umnika izinhliziyo ezingaki?

Average rating / 5. Vote count:

Akekho osevotile!. Iba ngowokuqala.

Spread the love

5 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.