USTEP FATHER WAMI

()

Lokhu okungu step after wami sekungibulele ngesende kuthi ngiyisi FEBE ngifuze umah koda vele uqinisile lapho NGISHO NGENYAVUNYAVU ye Didi nenquza engakanani kulowo mzuzu uba ukuhamba nje umah athi eyi wena SFEBE esncane WOZA LA usuyiqedile imali yami ngikondla uyihlo ekulahlile Buka USHO bye Didi elingakanani esho ebe engithi phaxa phaxa ngempama EZINQENI alinkwamfune angikope angikope uyongivula imilenze angibhebhe UMTHONDO UCWALE INQUZA NGIFIKE esikoleni INQUZA ijuza ama sperms ngiyoqhanyelwa USUKU LONKE ngeke USHO ukuthi ngina 16yers ngendlela ISENDE engilithanda ngayo uyothi esebhebha umah ebusuku ngithi nje koda kuyosa nini angibhebhe nami NALESIFEBE esiwu mah siyahayiza AYI INDABA YOKUDLALA ngiyozi kopa ngizi KOPE Ngizwe kahle nje ukuthi udunusile KE manje INDLELA asekhala ngayo MANGITHI ngiyalunguza NANGEMPELA INDUNU ibheke phezulu liYASHO ISENDE iyamubhebha indoda yethu ngijabulani KE lapho ngenhliziyo lokhu okungu mah kuyathanda ukuzenza iqhikiza kanti ebusuku kunaphazwa ngesende kuphele ukuphapha yazi akusavumi ngiye esikoleni ngingabhejiwe before nje ngihambe sengiyazazela sengimedane ngidunuse ngilivule LONKE IDIDI ngihambe selixafuka ISENDE ama spems ecwele INDUNU ngiyathanda USTEP rather WAMI NGISHO ngingane ndoda but it a must ukuthi BGIBUYE ngize ekhaya ukuzo BHEJWA ubabazi ngikhothe NESENDE engakufundiswa UYENA NGENKATHI engikhotha LONKE IDIDI ELIBOMVU ngidunusile ngabona izulu ngamehlo. … Iyaqhubeka

Uyithandile lendaba?

Ngabe umbhali umnika izinhliziyo ezingaki?

Average rating / 5. Vote count:

Akekho osevotile!. Iba ngowokuqala.

Spread the love

7 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.