Sengathi Ngiloyiwe

()

Akekho umuntu engimaziyo othanda umthondo njengami…Kahle kahle, ngithanda umthondo, ngithanda nengquza. Ngiwusisi ona33, ngihlala eGoli. Since ngafika la eGoli ngavele ngaba worse. Ngajoiner ama dating site ngahlangana namadoda amaningi. Amanye ashadile, afuna ama one night stand ebese ekunika imali meseqedile, amanye afuna nijolane nje kube mnandi.

Ai ngajoyina enye isite nje, yey ngangiqala ukukhohlakala okungaka. Kwakwi site yabantu abathanda ucansi olugcolile. Ai ngixoxe nomunye ubhuti, siplane ukubonana after work. Lobhuti athi kunganjani mengifonela khona sokwazana sibe comfortable before sihlangane. Ai ngivume ke, afone ubhuti. Sixoxe nje kahle, about general stuff. Sigcine sesixoxa ngama experience ethu ocansi. Ngimtshele ukuthi mina ngiyisfebe and ngiyathanda ukudliwa and ngizithandela iskoon. Yoh kwaba ngathi ngimthinte emanonini. Kanti naye isfebe esizifanela nami. Angitshele ukuthi ushadile kodwa uthanda ukubhebha ngaphandle. Ngivele ngizwe ngathi ngiyahlanya vele ngimtshele ukuthi ngicela ukuba isfebe sakhe, noma angabhebha kwezinye indawo but ngifuna ukuhlezi nguthola umthondo wakhe mengufuna. Avume ubhuti wabantu athi kodwa ucela ngibe isfebe sakhe kuphela, athi angangipha nemali ukuze ngizobona ukuthi userious. Sithi sisakhuluma, kungene ieWallet yethousand, ngivele ngibone ukuthi ngaze nganenhlanhla. Phela nemali ngiyithanda kabi.

Kushaye u5, ngiphume emsebenzini. Ngimtshele uguy ukuthi sengiphumile but ngfuna ukuqala endlini. Athi ayikho inkinga uzongilanda. Kuthi ngabo6:15 ntambama angitshele ukuthi usendleleni. Lapho masikhuluma nje generally sixoxa kahle, sibe serious futhi. Ake siqala sikhulume ngocansi umane angibize ngesfebe noma ngegolo elimanzi. Anyway, afike uguy, ngingene emotweni. Angibuze ngilambile yini. Ngithi ehhena. Sihambe siyeNandos, sidle. Siphuze nama drinks. Niyazi ke nani utshwala behlela esinyeni. Sengiqhanyelwe ngenye indlela. Siqede ukudla ngimane ngimtshele straight ukuthi ngicela ipipi. Sihambe siye eEcoMotel sibooke khona. Kube ukungena nje angigxumele. Athi “Iyo into oyijwayele le sfebe. Uhlezi uhlangana namadoda khona uzobhejwa angithi?” Ngithi “Cha, angijwayele, ukuthi nje kade ngagcina ukubhejwa.” Asho ebeqabula yonke indawo…isemlomeni, amadlebe, isemqaleni. Asho ayongingisucker umsunu. Athi “uyashisa baby. Ngizokudla namhlanje”. Nami sengiyamcenga ke manje ukuthi angibhebhe. Sengiwufuna la umthondo. Sengiloke ngithi “ngicela ungibhebhe daddy wami. Idla igolo ngikulethele ukuthi ulidle baba. Ngfuna ukuba indodakazi yakho daddy. Ngicela ungibhebhe”. Avele athi “woza la, uzokudla udaddy, sthandwa sami.” Afake icondom, aqale afende kabili kathathu, ayikhiphe icondom. Athi “ubaba ufuna ukulizwa igolo lengane yakhe angithi. Ngizokubhebha skoon angithi usiyisfebe sami baby. Ngiyathanda”. Ngivele ngichame same time.

*IYAQHUBEKA*

Uyithandile lendaba?

Ngabe umbhali umnika izinhliziyo ezingaki?

Average rating / 5. Vote count:

Akekho osevotile!. Iba ngowokuqala.

Spread the love

12 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.