Ngiwugogo

()

Ngiwugogo ona 53 yrs omkhulu ngomzimba, olivulayo igolo ngoba ngiyazifela ngokubhejwa. Sebengibhebhile abafana nabancane engingabazala kodwa angilideli ipipi. Ngihloniphekile uma ungibona futhi ngigqokisa okukamama omdala, i think ingakho kungelula ukuthi ngithole indoda engangibhebha endleleni nje ngoba angibukeki ngiyisifebe. So ngibhebheka uma ngithole umuntu kuma sites. So bafana nani madoda anojwayela ukusidlalisa nathi la endleleni uzwe ukuthi sizophendula kanjani, ningasilambisi bo nisincisha into emnandi. Ukuthi sibadala akusho ukuthi sesiphelelwe imizwa, sisakudinga nathi ukubhejwa. Ninganaki imizimba egugile nezinza ezimhlophe wena nje faka umthondo endaweni yawo ufende, uyozizwela ubumnandi besalukazi. Uyozibuyela wena usuzwile ukuthi lama slay queens enu awanagolo anemigodi thina bogogo siphethe into emnandi. Sibhebheni le nathi

Uyithandile lendaba?

Ngabe umbhali umnika izinhliziyo ezingaki?

Average rating / 5. Vote count:

Akekho osevotile!. Iba ngowokuqala.

Spread the love

31 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.