UKUFUNA UMSEBENZI PART 1

()

MANGIFIKA EMA OFFICE KAMASIPALA MASEBETHI AYI U’MR LANGA UBESEKULINDILE NTOKAZI NGINGENE NANGEMPELA VELE SENGIYAZI UKUTHI NGIZOBHEBHEKA KUZE NGITHOLE UMSEBENZI SO ANGINANKINGA NALOKHO COZ SENGIVUMILE VELE AYIKHO INTO ENGIZOYENZA.ENGANGINGAKWAZI UKUTHI NGIZOBHEBHEKA NGALEYA NDLELA ENGABHEBHEKA NGAYO ASOZE NGAKHOHLWA.NGITHI NGINGENA NJE ATHI LOBABA KIMI AWU IDIDI ELNGAKA MTANAMI NGIKHOPHOZELE ATHI NGISIZE KANJENAKE NGOBA NGISA MATASA KANCANE KHUMULA IBHULUKWE NEPENTI EBESE UTHI UKUZIDLALISA UMSUNU KANCANE NGIYEZA KHONA MANJE.UTHE EBUYA UBE’NGASANGINCENGI WATHI SUKUMA UMENGEZINYAWO UTHWALE IZANDLA EKHANDA AMABELE AZILENGELA NJE WAQALA WAWABAMBA WAWAKHAMA WAWANCELA WEHLA ENGIPHULULA AMATHANGA NEDIDI LAPHO SENGIMANZI’TE WATHI ANGIDUNUSE PHEZU’KWETAFULA NGIVULE INDUNU WAQALA WAYI PHULULA WATHATHA UMTHO DO EWEHLISA EWUNYUSA NGOM’DIDI WAMI OMANZI’TE UTHE ESUKA WATHATHA IKHINQI WALIFAKA PHAKATHI ENDUNU YOKUBHOSHA EMANZI NGAKHAMISA WALIDLALISA WANGAWUFAKA WONKE UMTHONDO WADLALISA IKHINQI NJE LODWA NGINGASAKHALI KANJE UBUMNANDI LAPHO NGISHO NGE’DIDI ELIBOMVU KEBHU UTHE ESUKA WATHI PHENDUKA UMISE AMADOLO NGIBONE IGOLO LELI UKUTHI LISEKHONA YIN NGASHAWA AMAHLONI WANGIVULA IMILENZE WANGIBHEBHA NGOMUNWE EWUFAKA YONKE INDAWO WATHI UNEGOLO ELIMNANDI UFUZE BANI? UNYOKO NGAKHOPHOZELA WAWUFAKA UMTHONDO WATHI MFI PHAKATHI WANGIBHEBHA UBABA OMDALA WATHI DUNUSA IDIDI’LELI AKUSIWO UMHLIBISO YEZWA SFEBE NGAVUMA NGEKHANDA LASHO ISENDE NGIDUNUSILE INQUZA IBISIYISIKETI WALIFAKA ENDUNU AWE’MA LASHO ISENDE SIQEDE INDUNU IBOMVU ISHISA BHE WATHI WOZA KE UZOKHOTHA NAWU USWIDI BESEUYAHAMBA UZOBUYA USUZOQALA EMSEBENZINI ON MONDAY NGALIKHOTHA ISENDE NGAZE NGANEZI GOBHE DANKI NGIYABONGA…. IYAQUBEKA

Uyithandile lendaba?

Ngabe umbhali umnika izinhliziyo ezingaki?

Average rating / 5. Vote count:

Akekho osevotile!. Iba ngowokuqala.

Spread the love

3 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.