Kwaba yinto engakholweki

()

One day ngisespanini then went to the group ngafunda ama post kwaba nje nenye i commented kuyo kanti kuzoba nalo girl ozothanda i comment yam wa presa u like, then i inboxed her ngithi kuye ngibone u like wakho kwi khoment yam on a story ayi u girl aphendule kahle futhi angalwi sizwane siqale ukuxoxa so i never thought ukuthi we could go any far mina naye well i visited her facebook page wow she’s so sexy beautiful kind soft and she’s an Actress mhhhhh. Ayi ke silokhu nje sixoxa naye kufike la ngimbuza khona ngezinto ezi sexual at first she was not willing to answer but ke meloku iskhathi siya sixoxa kamnandi mina naye ngabona ukuthi yey shes’s letting me in bit by bit elokhu ethi EYI WENA KODWA echazekile. kwaya izinsuku she then asked for my pics i was like yessssssssssss ngamthumela wathi mhhhhh nice pics ngabona kuthi uthathekile i then started to be personal ngashera naye my personal love life wezwakala ezwelana nami kakhulu ngamnika i whatsup no naye wenza kanjalo until sesifisa ukubonana ke manje she’s so sweet, So u girl is in a relationship which i made sure ukuthi siyakuhlonipha loko ayi ke kwahlelwa for a meeting sabeka ilanga ngathatha u day off espanini then drove to her kasi ngafika ngamlinda e mall eyi yafika lengane baf2 kwakubanda kancane that day but afake a tight dress very relaxed and sexy ngimbone qala then ngithi ame la ade ekhona ngiye kuye ngifike ngithi nge hug e very personal and tight avumele yonke into> Mfishane ke kancane kunami aphakamise isandla nentamo to allow the hug ngiwezwe amabele akhe esifubeni sam ohhhh and she’s wearing a short sleave dress ngithi uku brasha izingalo zakhe angiphe a big smile sihambe siye emotweni singene sihlale sixoxe ngibone ukuthi akekho free uhleli straight ku pasenger sit mina ngihleli ngibukene naye abe elokhu edonsa this dress eseyikhuphukile manje ohhhhh amathanga akhe she’s a bit dark but a smooth i wanted to touch her but again i did not want to rush.
Ngithi kuye pls relax i can see u r not relaxed ayi ke ngithi ngingasho kanjalo avele adedele umzimba ajike abheke ngakimi ngawo wonke umzimba dammmmmmmmn she’s got a portable frame body ama hips mahle nje kahle abeke i bag yakhe on her thighs kwenzele ukuthi kuvaleke that passage yabo but nje ingubo inyukile kakhulu, akhale ngokuthi uyasha bcos of the sun, siye kwi sit lase muva avele alale on my lab ohhhh wow ngaleskhathi ngithukwe ukuthi uzozwa lento eseyiqumbe kabi kabi manje vele nje abeke ikhanda lakhe phekwayo athule after some time siphume sithenge ukudla athi siye endlini ku siswakhe sifike simthole usiswakhe omuhle naye ayi kube mnandi sidle then siphume sambe cos bengimthembise i full body massage ayi siyekhona sifike singene kwi bnb engekho sezingeni cos the one e right sithole kuvaliwe ayi azwisise u girl singene kuqale i game ke kissing hugging touching ngimqukule ngimbambe ngezandla while kissing ayithande leyonto ngizwe ukuthi uyashisa manje ngimkhumule slow and careful ngimqale ngenkotha ngimbone ephithanelwa yikhanda abubule ngiqhubeke njalo for some time achame nje kaningi athi baby pls lifake manje amehlo akasavuleki that time ayi ke, Ngithi condom lishe phakathi avele akhamise kakhulu ulele flat ubheke phezulu ngimfende very slow cos she’s so so tight ayi yaz bafe2 kunabo girl abaphiwe nje natural she was tight ngathi akakaze ayenze isex so mengingena ngibone ukuthi even though she was totally wet but kunobuhlungu nyana ngilincenge lize liphelele siqale sifende fast akhale kakhulu ke manje achame i dont kow how many time aze a squirter ngimthathe ngimbeke on the urge of the bed ohhhhhh asangane kakhulu ke lapho elokhu echame njalo nami ngichame my first round ngikhiphe i condom kungene enye lisho phakathi then my favorite position kwamosheka izinto ke lapho her legs on my shoulders then i go deep kanti shame uzo bleeder ngibone ukuthi sekunegazi but yena usadakwe yilento ayizwako ngilibonda onke amakhona so i am a very sensitive person i told her ukuthi she’s bleeding we decided to stop even though ngingekachami, we kissed cuddled then took her back home.

Uyithandile lendaba?

Ngabe umbhali umnika izinhliziyo ezingaki?

Average rating / 5. Vote count:

Akekho osevotile!. Iba ngowokuqala.

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.