Eziqhanyelisayo 7

Niboke nithi njer niqeda ukugeza nomunt wakho…kugcine intombazane ukugeza lapho umfana ulele embheden ubuka isbumbu sentombazane, amabele ??….avele aqhanyelwe lime mpo ipipi ?lapho ubheke phezulu uzishayela indlwabu phambu kwentombyakhe slowly njer… ipipi ? livele liqhanse imithambo mmmh intombazane ivele inconse amathe?izwa kushisa igazi kuqina amabele Kanye nobean?ivele ingasaqedi nokugeza Izisule qede igibele embheden lapho ninqunu nincelane ngamalips ?? intombazane ibhizi ikubrasha umthondo ugcwele isandla iwshayisa indlwabu usushisa bher umthondo….lapho umfana udlala ngesibumbu uyasinwaya izinza ehle anyakazise ubean ngomunwe athi ukuhlikihla….lapho nilele nibheke phezulu nobabili nixhumene ngemilomo kuphela ?lapho amathanga avele azivulekele njer usefenda ubala ezwa isandla simthinta kamnand endunu…uthi ukuhlikihla embobeni yenquza mmmmmh uyfake umunwe avele afende ezwa ubumnand ngba kade ebuka umthondo uqhanyelwe uyafa inquza isimanzi nte ubean uyatshikiza mmmh uykope slowly uyizwe iqina embheden mmmmmmm mmmmm kuvabrite umzimba ichama mmmmh Aaaaah mnssshhh….lapho ipipi ilibambe ngesandla esishisayo ikushayise indlwabu uze ubhonge uchama mmmmh Ah bbe nichame nilale…. Kumnandi ukuzichamisa/ukuchamiswa mmmh niboke nichamisane njer ngenye indlela Kumnandi ???????

3 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *