Umuthi

()

Lendaba yokubhebha ngomuthi ngangithi into yayenzeka kdala kodwa khona umfana wasolundi ofike this year la emlazi uqashe ekhaya mhlampe usebhebhe 20 wamantombazane amahle lapho yenu mubi kanjan.

Uma ukhuluma naye kuvele kube sengathi ungamthinta, mina ungbhebhe kade ngithunywe u mah ukuthi angolanda imali ye rent endlin yakhe yaz ubengafuni ukungibhebha eth kufana nokuth ngudadewabo njengoba eqashe ekhaya kodwa ngizthuke senginyusa isketi ngimbuza ukuth unosis onesbumbu esngaka yena wangiwisela embheden wangikopa wangimunca igolo ngachama wase wangnika loku ebengithunywe kona ngath nakanye anghambi ungangichamelanga ngagona kuye wavula u zip walkhipha umthondo bushe egolo ngamunkonkoshela kungasemnandi kanje wangichamela after 5 minutes ngezwa u mah ememeza ngthatha imali ye rent ngashiya I panty lam lapho ngaya endlin enkulu ksukela last week manglele ngphupha ngidliwa uye lomfana ngivuke ngimanzi te manje inkinga uyangishalazela seloku engibhebhile kodwa ngisazoth ngfuna ukolanda I panty endlin yakhe ngphinde ngimupetulele lapho akapheli nasemlomeni wa mah emuncoma angaz yin le e special ngaye kodwa nje mawumbheka uvele ube manzi.

Uyithandile lendaba?

Ngabe umbhali umnika izinhliziyo ezingaki?

Average rating / 5. Vote count:

Akekho osevotile!. Iba ngowokuqala.

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.