Waze Wamnandi Sbumbu Part 2

()

It was a noiseless night siy2 embhedeni ukhumbule lomama muhle ushaya ngezinye indebe zomlomo ezikwenza urhale mamela isibani besikhanya mmmm I had an amazing and amusing wonderful night ngalobuya busuku angithi phela umzimba wakhe ungenza ngiqhanyelwe mangimbuka uvukile umthondo ngaleso skhathi isandla sam lapho sibrasha amathanga wakhe ngawufaka umunwe phakathi kwesibumbu yena ngaleso skhathi udlalisa umthondo wam ngesandla sakhe ohhh kwaze kwamnandi abe engisondeza ngagibela phezkwakhe sesiyancabuzana umnwe angiwukhiphile ngisafenda isbumbu ngomunwe ngidlalisa lobhontshisi ngomunwe esinye isandla sidlalisa ibele mmmm kuyangokushisa embhedeni plus kumnandi

Sengiyasikhotha ke manje isbumbu ulimi ludlalisa ubhontshisi ngiwuzwe ulokhu unyakaza Kancane ubeans lapho yena usekhalela phans kamnandi ungibambe nekhanda mina ngisakhotha isbumbu mmmm uyapaquza ubeans ngathi sewuzowa ngiwuhlikihle ngolwini usuyafutha ubhontshisi usekhalela phezulu ungibamba ikhanda esinye isandla udlalisa ibele lakhe umzimba usushisa kamnandi manje ngihlihlike ubeans ngomthondo ngenze slow ngilokhu ngiwuhlikihla ngisabheke lokho wabe ewubamba umthondo wam ewufaka ngaphakath kwesbumbu ahhh kushisa kamnandi ahh ngamufenda elokhu ekhalela phezulu uthi kumnandi ngilokhu ngimubhebha isandla esinye naso ngisidlalisa kuso isbumbu waze wamnandi umuntu ngiyivule imilenze ngifende fast naye lapho ungibambe wangiqinisa sekumanzi manje usechamile nami sengichamile mmmmh

Uyithandile lendaba?

Ngabe umbhali umnika izinhliziyo ezingaki?

Average rating / 5. Vote count:

Akekho osevotile!. Iba ngowokuqala.

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.