Umvangeli

()

Ngingu Sisi ona 46 ubudala ngishade sengikhulile IMPELA sengilahle ithemba impela. Ngihloniphekile ngiyazi’thanda ngimi Kahle NGISHO nge’didi ibele ihips LAKHONA lihlelekile and IDIDI LAKHONA liyanakekelwa lishisan KULOYOMZUZU NAMI nje be4 ngishade bengiphila ngokuzi kopa is’khathi eziningi.


Ngoba Phela kubi ukukhohlisana kumnandi ukubhejwa bakithi ungumfazi wakwenu isende nje ngiyalithanda finish.
Nakhu’ke sengishada nenceku kankulunkulu ayilithandi IDIDI kanje yazi ngimdala ngingaka BESE ngithi ayi sengikubone konke emhlabeni Kanti nginamanga ade sangibhebheka Phela Koda ayi kanje ukulunkulu wamedane wazongibusisa ngesende nje ekucineni
Indoda yakhona’ke ayingincengi imedane ihlale phansti oqeqemeni lombhede ithi owami umfazi Akeze kimi VELE ngifake I night dress yodwa  ingifake phakathi kwemilenze ingiphendule inyuse I night dress ingiphulule IDIDI’LELI ngibe manzi’te ibe’ingethule emlonyeni ithi ngiyaku’thanda luv yezwa ingiphendule ithi angithwale izandla ekhanda Amabele asale ezilengela iyo’ngingena ngolimu iwakhame asale evutha bhe…


Ithi isuka yathi angigibele embhedeni ngidunusele ibabaz ngoba ngiyayithanda ngi’dunuse nangempela ithi ukungiphulula kamnandi EDIDI ibe’ingibhaxa ngezimpama EDIDI isho ibe ingi’ngena ngolimu yonke INDUNU ithi isuka ibe ingifaka ikhinqi ENDUNU ayi LONKE IPIPI ikhinqi nje lodwa yangibhebha ngalo ngingasakhali kungasemnadi kanje ngithi awu awu luv lifake LONKE bbe VELE yondliwa uwena lendunu eyakho bbe AWE’MA awu ngibhebhe bbe luv..


Uthe esuka walikhipha walifaka enquza ayi beskuthi angihayize yangibhebha indoda kwaphela ukuthi ngingu’mvageli lasho isende .Wathi phenduka uvule imilenze’le ke NGIDLE IGOLO Lakwami ngathi yebo babaz ngagovoza wathi kusangelami nje leligolo ngathi yebo baba belingabuye lidliwe UBANI ngaphandle kwakho baba wathi vula’ke MFAZI wawufaka umthondo wagcwala wangawukhipha wathi lalela la MFAZI mina ngizokubhebha siyezwana ngathi yebo baba NGIDLE ngango’kuthanda kwakho baba ayi ke ngabhejwake ngabhejwa ayi Indaba YOKUDLALA.


Iya’ngibhebha nansti indoda ngike ngithi noma ngihamba emgwaqeni NGISHO ngithi yah lidliwe elami 

Uyithandile lendaba?

Ngabe umbhali umnika izinhliziyo ezingaki?

Average rating / 5. Vote count:

Akekho osevotile!. Iba ngowokuqala.

Spread the love

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.