Ubunandi NESENDE

()

Bengihlale ngizwa LOKHU komfana kubhebha indodakazi Yami ngoba ngathi bangangena nama Doda Abo ngoba VELE akusekho ndoda lykhaya umthembu usewashona. Eyi LOKHU komfana kuke kuyibhebhe INGANE Yami NGIZE ngivuke ebusuku ngizikope ngizikope NGIZE ngichame LISHO isende.kuvuke nkosi’yami okwengane Yami ekuseni ukubone nje ukuthi kubambelela ngomoya kuphelile isende

Kuloyomzuzu kufuze mina Kumi Kahle kusho nge Didi elinga’kanani isi’bumbu’lesi ngathi intaba Hillcrest namehlo amakhulu Ango round.
Mangithi ngiyalunguza ngolunye usuku awu Jesu ayisakhali INGANE Yami ulisakaze LONKE IDIDI LOKHU komfana kusho ngongakanani umthondo ngishawe uvalo ngiphinde emuva angikaze ngiwubone ongaka

Inkinga’ke manje NAMI ngobufebe NAMI umfana usidla sobabili mayingekho nje indodakazi ungi’dunusisa yonke indlu le NAMI sengimuthanda ukufa inkinga UNESIBHAXU NAMI ukewangimisa Kabi ngenduku ngingasa Khali kanje.

Wathi woza sfebe kunini ngikufuna uphumaphi ngathi ngisathi ngiyaxolisa bbe yasho impama wathi woza la ungijwayela Kabi ngifuna ukuku’bhebha dunusa ngathi yes luv lasho isende uthe esukake manje usengibhebha NGISHO indunu ATHI VELE mina sengim Dala ayi uyayidla shame okuyi Didana LAMI sekuhambe kudicizela nje  sengize ngavuma nje ukuthi Shuthi VELE ngiyisfebe sakhe ngoba ayi UYANGI’BHEBHA nangu umfana. Uke wangikopa sihleli NAYO indodakazi sibuka ITV I gaboni ngezwa ojuice behla ngamathanga okuyididi sekumanzi’te sengilokhu ngibitoza uthe esuka Wangi sendela I SMS wathi angiye ekamereni Lami ngicishe ugesi ngi’dunuse UYEZA UZONGIFAKA ISENDE NGITHE mangiyifinda ngezwa kuluma umsunu. NGITHE ngisadunusile ngezwa ngomthondo ugcwala IGOLO ngathi awu awu elakho babaz nondodakazi ukudla kanje awu yafa INGANE Yami isende bakithi idla mina okuncono babaz ngibhebhe bbe.wangidla umfana uthe esuka lapho wayodla indodakazi .

Noma inini methola ithuba uyazibhebhela nje kakumina azikopele azi pansele angisena NKINGA angisenayo indlala yesende ngidliwa NGISHO indunu into EBENGI’NGAYAZI IDIDI’LELI ulishiya lishaya UMOYA lifutha ubunandi NESENDE en mangidliwe Kahle ENDUNU ngizwa Kahle ukuthi ngingumfazi OPHELELE ngibhebhekile strong  en uyasondla unkabi Lo isebenza Kahle NAMI angisavaleki Koda ayi isende liyasho ATHI nje VULA IGOLO sfebe ngithi elakho LONKE babaz 

Uyithandile lendaba?

Ngabe umbhali umnika izinhliziyo ezingaki?

Average rating / 5. Vote count:

Akekho osevotile!. Iba ngowokuqala.

Spread the love

12 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.