Indoda yendodakazi yami

()

Yazi impela impela uma usuko 40yers ipipi ngathi ulithanda kakhulu kwazise phela yazi nedidi leli liyashisa bakwethu, inquza imedane imfome. Ngisho ngoba nakhu phela nami sengibhejwa indoda yendodakazi yami ugugu. 
Okungu’gugu lokhu ngiyakubona kungifuze kwangangishiya ngoba kuliphethe ididi kusho ngesibumbu esingakanani amadoda amufuna ubuthaphuthaphu. Besekunokufika indoda yakhe la kwami kwesinye isikhathi imudlela khona la kwami ngoba ngathi abakhululeke, ugugu iyona ngane esengisele nayo manje ngoba laba abanye sebahamba baya le eGoli ngokomsebenzi.

Lomfana ngiye ngimuzwe uma ebhebha uGugu, ngize ngizikope ngizikope cishe kuze kuse. Lakwasuka khona indaba ngelinye ilanga babebhebhana… Babhebhane ngaze ngasikuma phansi ngathi ake ngilunguze ngoba ngiyezwa ukuthi liyasho isende hhayi indaba yokudlala. Umtanami uselokhu ether nje “awu awu awe’ma awe’ma ” mangithi ngiyalunguza uGugu umtanami udinusile uyivule yonke indunu liyasha isende yazi ngiyali’bona ipipi liphuma lingena lapho lingakanani Jesu. Ngiphinde emuva ngiyozikopa ngizikope ngize ngizwe ukuthi manje nami ngiyalifuna lelipipi.

Kanti nami ngizolahla 1day umkwenyana angene e’bathroom ngigeza ethi uzochama athi awu sori mkwekazi bengingazi ukuthi ukhona, ngithi ayi khululeka ngane yami awu ngingakwenzani nje kodwa, chama la khona ngizobona ukuthi ingane Yami awudlalile nje ngayo Kanti vele lokhu lomfana kuzikhohlakalele nje nakho

Kulithi bhonqu ipipi uvalo lungithi heqe kuthi uyalithanda mkwekazi ngithi ngingayithanda kanjani into engingayazi athi khululeka uzoyazi maduze Uma ufuna ukuyazi ngithi kanjani athi? Ngizofika ebedroom yakho, ngithi ngizoke ngibone athi okey ayi ngigeze’ke ngizilungise ngoba Phela NAMI ngikhona Bo ngishefe nesbumbu lesi.

Ngithe ngisathi ngiyalala angene umfana akangi’bhebha’nga kanje wangiphulula amathanga wathi awu isibumbu esngaka wagilalisa phansi wangingena ngolimu wayipetula inquza ngolimu ngaze ngachama ngingasakhali ngathi awu umtanami umenza nje Kanti wathi Lalela’la dunusa s’febe ngadunusa wangibhaxa wangibhaxa edidi wasuka lapho wangingena ngolimu endunu ngahayiza wathi eyi’wena Sfebe Vula indunu’le ngayipetula wafaka ikhinqi limanzi’te walifaka walikhipha awu awu yadliwa indunu Yami namhlanje ngangingazi ukuthi iyoze idliwe wangibhaxa khona ngikhala nje wasuka lapho walifaka Lonke egolo wangibhebha umfana NGABE Sathe wangibhebha edidi wathi izifebe ngizenza nje mina yezwa ngathi YEBO bbe wathi phenduka ume ngezinyawo uthwale izandla ekhanda ungazisusi kuzekusho mina emvakwalokho wangiphulula amabele wawakhama wawancela ngaze ngachama wasuka lapho wathi angibambe idressing table lasho isende lasho isende wathi ngizokubhebha Sfebe yezwa ngathi awu awu luv ngiyisi’febe sakho vele manje awu awe’ma ngiyaku’thanda luv.


Salala kwasa manje usengibhebha njalo lomfana manje into eyinkinga uyangishaya ngisho ukungishaya sum tymz ngisho nagezi mpama and manje ungifundise into ebengingayzi engingazi ukuthi ngiyophinde ngiyithathephi Uma ehamba ukudliwa indunu and uyayidla shame Esho ebe engibhaxa last week ungifake impama ngisathi ngiyaphapha maqede wathi dunusa s’febe ngadunusa ngaxolisa ngathi ngiyaxolisa bbe I’m sry luv ukungababi ifoni cela udle ididi lakho ngendlela othanda ngayo wathi woza la lasho isende lasho isende wathi ididi’leli ubani owathi umhlobiso lasho isende


Ngiyabona lomfana usengibhebha nje sengiyoze ngife ayi yena shame usengibolisile ngepipi okuyikhona okwenza ngimthande kakhulu ngisho ngisakhula angikaze ngibhejwe kanje Danki ngiyabonga

Siyezwana futhi makukhona yena iphenti nje alifakwa …

Uyithandile lendaba?

Ngabe umbhali umnika izinhliziyo ezingaki?

Average rating / 5. Vote count:

Akekho osevotile!. Iba ngowokuqala.

Spread the love

7 Comments

 • Ngaze ngahalela kuypetula nami leyonquza ngiygcwalise isdoda WhatsApp me 0785906091

  Reply
 • Please angipha nami ngilikhothe lelodidi ngihlala e Durban town ngedwa WhatsApp me on 0630877865 I’m available anytime

  Reply
 • Umama or ucc okhulile ofuna ukubhejwa kamnandi sijabulisane achame and sihloniphane njalo.

  WhatsApp 068 213 0386
  Durban only

  Reply
 • Ngicela Umama or usisi ofuna ipipi elikhulu elisokiwe angithinte 0833623561 (WhatsApp)

  Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published.