Eziqhanyelisayo ziyachamisana

()

Kumnandi ufaka isandla epentini lentombazane ube uyiqabula uyiphethe ngokiss omnandi emlonyeni uyincela slow ulimu iluzwe ulimu lwakho lumkitaza kamnandi emlonyeni umdonsa izindebe zomlomo isandla sakho sisepentini lakhe umphulula isbumbu lokhu umqhweba kancane ubean wakho ngomunwe uthofoze isbumbu ugrl aze ahlukanise amathanga ubean usuqala ukukhukhumala epentini ufuquza uye ngokuqina kancane uvuke bese uwucindezela kancane ubean wakhe okhukhumele bese uyawudrayisa kancane uwuyise ngapha ngapha uzwa ngo grl eseyeka ukukuqabula ezwa lobumnandi obenza kubean ungamniki ithuba lokuphefumula faka ulimu lwakho emlonyeni umncele uqhubeke umdrayise bean gentle slow uzwe ngaye esekuqabu eku kiss fast lapho ubhontshisi usufuthelene uqumbile uyacwebezeka uyapaquza fuqu fuqu gcobhozisa umunwe igolo uzolizwa selimanzi , mgijime ngolimu entanyeni umhlebele endlebeni umtshele the way emuhle ngakhona umlalise abekhe phezulu umkhumule ipenti bese umbrasha isbumbu ube umncela amabele uwashintshanise isandla sakho sise sbunjini uyabrasha uzombona eseqhekeza amathanga awavule bese ubeka umunwe wakho kubean uwucindezele kancane uwurandise ube ubusy umncela ibele uzozwa ngaye ugrl oooooh aaaaah bbe evula kakhulu amathanga lapho ke ubhontshisi uqumbile ufuthekile gcobhozisa umunwe phakathi kwezindebe zenquza ubuye nojuice bese ugcobisa ubean uwubhixe ngojuice wegolo bese ke uyadlalisa umsunu wakhe uwukitaze ubean umunwe wakho ushelele kubean oqinile ukuqhanyelwa lapho izincili ziyaziphumela egolo inhlunu isicwebezela amanzi egolo lapho ugrl usefile ukuqhanyelwa kunyakaza amazwane uma udlalisa umkitaza ubean igolo liyafuquza kunyakaza inyama ebomvu phakathi enquzeni kuzamazama izindonga ezibomvu bese ufaka umnunwe kancane ubuye nojuicy bese uwugcobisa wonke umunwe bese uyawufaka sakuwuyisa phezulu uzothola indawo esoft ngathi ispontshi uyithinte gentle leyo ndawo ig spot while umdlalisa ubean ngomunwe uwucindezele kancane uwudrayise loku ukwenze kanye kanye ube umunwe uphakathi egolo umthinta i g spot uzozwa ngaye ekhalela phezulu ephakama ngesinqe ebunuza evula amathanga ewavala ezwa ubumnandi uzombona evevezela amathanga aqhaqhazele amadolo avele achame into engamanzi kube ngathi kuvuleka iphayiphi💦💦💦💦💦💦💦💦💦💦nsa nsa nsa nsa nsa 😲😲😲😲😲😲😲😲aaaaaaaaaah oooooooh 😢😢😢😢😢😢😢achame adele kube manzi ishidi… uthathe ithawula elisoft umsule inquza yakhe umyeke alale jaaaaaaa …Eziqhanyelisayo💦💦💦💦💦💦ziyachamisana …

Uyithandile lendaba?

Ngabe umbhali umnika izinhliziyo ezingaki?

Average rating / 5. Vote count:

Akekho osevotile!. Iba ngowokuqala.

Spread the love

4 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.