Mina noSis Zama 2

()

Emva kwama hora amabili silele ngaphaphama ngaya endlini encane ngiyochama, uma ngibuya ngakhanyisa iside lamp. Ngimnyakazise angavuki, then ngiphenye ingubo sengifuna ukubona lenkomo emnandi kangaka. Ngiyibukisise ingquza ihleli obala inamalebe amancane nolimi lwakhona oluvele kancane ngiyithintathinte nangeminywe. Um’thondo wami lapho uyaqasha ngaleso sikhathi.
Phela nami kande nganginesfiso sokubona isibumbu live hhayi kulama video agangile engihlezi ngiwabuka. Kulowo mzuzu uSis Zama uyayobayoba njengoba ngimfaka ngimkhipha umunwe, ngibuye ngimfake ulimi ngimkhothe isibumbu sonke, kodwa ngiqhaphele ukuthi uma ngimkhotha la ngenhla ngakubhontshisi ufenda kakhulu aze angibize ngosthandwa. Ngivele ngihlale khona ngiqinise la kumnandi khona kuye ngimuzwe eqinisa umzimba ebamba ikhanda lami sengathi ufuna kungene lona phakathi. Angidonse ngilale phezu kwakhe angiqabule athi ‘unayo intombi’ ngithi cha ‘yingakho ubuke inkomo yami kangaka’ konke lokhu ukusho ngevoice epholilie emnandi kwayona nje eqhanyelisayo. Ube esethi ‘ungabe usayifuna intombi sthandwa sami mina ngikhona, ungibhebha kamnandi babaz futhi ngisazokuzwisa inquza sthandwa.’

Ngizwe kubamnandi ngaphakathi enhliziyweni, ngicele ukuthi sime ngezinyawo ngisafisa ukumbuka njengoba enqunu. Aweeeeh ma! Akuphelanga ngisho iminute uSis Zama emi phambi kwami ngimubuka kahle umzimba wonke ngavela ngahlanya ngadunyelwa more, ngamubamba amabele’ ngawadlalisa ngawancela simile. um’thondo wona ugunquza uthinta ngaphambili nasemathangeni, wavele wawubamba uZama madoda wawushayisa indlwabhu wase eguqa ngamadolo wawuncela, angibazi ubumnandi obunjeyana ngalesosikhathi ungibheke njo emehlweni ngiyabakaza ngizwe kushisa umzimba kuqina obhozo avele angiyeke angiphushele phezu kombhede ngilale ngibheke phezulu. Um’thondo nawo uvele ukhombe phezulu ngiqhanyelwe! hhayi indaba yokudlala agibele phezu kwami athi ‘ngifuna uyibone kahle sthandwa ingquza thatha umqamelo khona uzobona ngikwenza’ awufake um’thondo enquzeni bese avule amathanga ngiyibone kahle inquza inwebekile um’thondo wami ungaphakathi umane uvela ushone uvela ushone kwakungathi ugibele ihhashi eliyimina ngimbheke kahle namabele’ ehla enyuka, esinqeni kungathi akanamathambo, wangibhebha umkaMalume shame. Ngezwa ngomzimba ufudumala kwangathi ngishokwa ugesi kodwa omnandi, ngasishaya is’doda sagcwala inquza. Wehlisa ikhanda wangiqabula wathi ‘ngiyakuthanda wena’ lamagama uwasho sakunensa. Ngavuka ekuseni ngaya eskoleni kumnandi ngaphakathi. Kwase kumkhuba wethu njalo uma uMalume esebenza ebusuku.

Uyithandile lendaba?

Ngabe umbhali umnika izinhliziyo ezingaki?

Average rating / 5. Vote count:

Akekho osevotile!. Iba ngowokuqala.

Spread the love

One Comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.