uSisi Kamngani wami

()

Kuthe ngenye iday ngiyobheka umngan wami uLwazi nathi ngifika nganokha kwaphendula uSis wakhe wathi akhekho uLwazi kodwa ngingangena. Ngithe ngisathi ngiyanqaba mese ngiyavalelisa wangiphula ulwimi wathi ucela ngimuhlalise ubhorekile futhi bazobuya late kubo. Hhayi ngibe nokungabaza kodwa ngingene. Igama lakhe uZama una19 yrs mina ngino 25 yrz. Sihlale sixoxe izinto ezingatheni sigcine sesixoxa nangezocansi lapho sengiyezwa manje ukuthi sengiyavukelwa. Ngicele ukuthi angifakele ifone yami kwi charger, akhombe eceleni kwasofa la kukhona icharger athi angizifakele. Ngithi ngiyasukuma ngizama ukufihla ukuthi sengiqhanyelwe uvele uthi fuku um’thondo uqumbe, athi haw! Usuqhanyelwe njalo ngokuxoxa nje. Ngiphendule ngithi phela imnandi lenkulumo nawe uyazi. Avele asukume asondele kimi ngezindebe endlebeni athi, “imunandi ukudlula mina yini” ngiphendule ngithi “angazi kuzomele ungizwise khona ngizokhuluma ngento engiya…” angiliqedanga lelo wabe esefake isandla sakhe ngaphakathi ebhulukweni lami wangibamba um’thondo ebe engiqabalu. Nami ngamukele sincelane ngibe ngimukopa lapho usefenda nento engekho sesiphefumulela phezulu sobababil manje. Avele aguqe ngamadolo angiqaqe ibhande ehlise ibhulukwe aphume nomthondo awuxhume emlonyeni ugcwale umlomo. Akusemnandi kanje njengoba engimunca um’thondo ngathi ngiku lama movie agangile engihleli ngiwabuka ngedwa. Ngivele ngimusukumise ngehlise iphenti liyophuma ngamaqakala ngimubambe okhalweni ngimubhekise phezulu ekhoneni lika sofa ngiwufake um’thondo. Ngifende kancane akhamise kakhulu ekhala “aaaaaawe maaaah” Ngithi ukufenda fast 1,2 akhale kakhulu “aaaaaawe ngibhebha kade ngangikfuna” ngivele ngibe namanye amandla mangizwa lelo ngimqukule afase inyawo zakhe kimi eqolo lapho izandla zingibambe emqaleni afende fast “aweeeeeeh ngiyachama” kusho yena. Ngizwe ngen’quza engathi iyabophana ukuthi useyachama. Nami ngizwe sengizodubula noma yinini ngibhongise okwenkomo ngimuphose esofeni ngifende kabili ngisishaye sigcwale igolo sinkonkoshelane for 2 min, asukume angbambe ipip’ alisule ngolimu awamunce wonke amaspems asale epipini. Athi “sthandwa ngicela ukukvakashela late ungiphinde plz” ngivume wafika late ngamudla kwaze kwasa. Sesize sathandana kodwa siyafihla ngoba sisaba uLwazi.

Uyithandile lendaba?

Ngabe umbhali umnika izinhliziyo ezingaki?

Average rating / 5. Vote count:

Akekho osevotile!. Iba ngowokuqala.

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.