Ngamubhebha umamncane umfazi kababa omncane

()
Mina ngineminyaka engu 24 umamncane uMandlovu uneminyaka engu48 . Ubaba omncane usebenza egoli and uvame ukubuya ngama Easter nango Khisimuzi. Umamncane muhle futhi umi kahle, mkhulu unama hhips. Ngangingazi ukuthi uyangithanda ngaze ngabona mhla engibiza esekamelweni, wathi kukhona obengifonela ocingweni lwakhe, kwazise ngangisanda kuqeda eTeatiary sengifuna umsebenzi. Ngahlala naye ekamelweni nglinde leyo call. 
Kwathi ngisahlezi kanjalo nje estulweni esisekamelweni wavele wakhumula wagqoka i’night emfishane ebomvu. Ngabanamahloni ngoba ngavele ngaqhanyelwa but ngesaba ukumtshela.
Nangempela yangena le call engangiylindile, kwakuthiwa mangize eJhb on Monday for an interview. Ngathi nje sengibonga ngiphuma wavele wangibamba wangiqabula, wathi ngizokukhumbula my boy. Nami ngambamba ngamangala wangithintathinta emthondweni. Ngamthinta nami enquza ngamthola ukuthi usemanzi te naye useqhanyelwe.
Kwaphela ukwesaba ngavele ngamuphushela embhedeni ngamkhumula ipenti ngabe ngiwufaka wonke, ngamuzwa ethi, “Ahhh ahhh ahhh wee weee ngibhebhe mfanwami” Esho elivule lonke igolo umamncane uMandlovu. Sabhebhena ubusuku bonke ekhala ngobumnandi ethi kudala wayengihalela. Kanti nami kudala ngangimhalela kwazise ubabomncane unoshukela akasakwazi ukumenelisa.
Nami ngamncoma umamncane ngegiolo elikhulu elimnandi. Manje sesihlale sibhebhana njalo nje mangibuyile. Naye uke afone afune ukuza eJhb lapho ngihlala khona nakhona ngifike ngimbhebhe. Angisamuzwa umuntu omncane, umamncane usengibulele ngegolo uvele alithi hleke ngiyomubhebha ngize ngimchamise, nami mgimchamele phakathi eGolo umama uMamdlovu.

Uyithandile lendaba?

Ngabe umbhali umnika izinhliziyo ezingaki?

Average rating / 5. Vote count:

Akekho osevotile!. Iba ngowokuqala.

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.