Ikhaya likababa lifudumele 3

()

I Saturday kuyashisa ubaba ne stebmother abekho baye emshadweni ngisele no sisi wami ngoba kushisa nje ngiyozihlalela e balcony kunosofa omdala lapho nezinye nje izinto esingasazisebenzisi ngisazipholele lapho ngizigqokele I short yami ne vest kuze usisi wami lengisele naye la eflethini acele ukungi joiner ngithi akunankinga uzigqokele ibvd lokhu okugqokwa ubabeswodumo kanje neskibha nje asisika wasukhipha imkhono wasenza stomach out.

uZama azilalele naye la esofeni nami but ikhanda lakhe libe ngale nelami ngapha sihlangane ngezingenzansi inyawo lami lindule liyophelela ngasemabeleni akhe nangapha ezakhe zifike LA ngasemahlombe ami u’hairy ucc wami uZama ngiqhubeke nokuzilalela ngilokhu ngizibrashela lomlenze wakhe elokhu enyakaza engicindezela kabuhlungwana ngawo lomlenze wakhe emzini wami kwala nakimi ngalokhu ngimthinta ibele ngalenyawo lami limile ibele likacc lavela langiqhanyelisa ngaleyonkathi kuba kubi ngoba ithanga likacc lihamba khona la empipini wami njengoba lifukuza nje ulizwa kahle alincindezele ngethanga lakhe athi NCI kimi silele kanjalo sigaxene ngemilenze sithintene ngenquza nepipi ngiyakuzwa ukufudumala kwakhe ngaphansi lilwe kakhulu ipip’ lami ngalowo mzuzu ulokhu elicindezela sakulubrasha ngethanga lakhe sakufenda elami ithanga inqondo yami ayisabambi kahle manje ukuqanyelwa ngizwa kuphuma ichene epipini lami ngibamanzi kancane nakhu ngizodla ingane kababa bo naye ngiyabona ufile ukuqhanyelwa manje ngendlela esenza ngayo.

ipip’ lami uselidlalisa bukhoma ngethanga lakhe useyaquma akekho okhulumayo nokhuzomunye ngibone ukuthi naku ngizochanyiswa udadewethu bo ngishintshe ukwenza ngibrashe ngiye ngasenkomeni manje mangisondela khona uyangivulela ufuna ngithinte inquza nebala ngiyithinte kwathi angichame ngavele ngajika ngajibela phekwakhe kwaphuma ngokushesha okuyizingubo kimi naye ngawujikijela kudadewethu wakhala kumnandi bhutiii yenza kakhulu ngiyachama wavele wachama ngaqhubeka umnandi udadewuthu bengiziphuthisele ngento enje ngavele ngachama nami ngathi ngiyehla wangibamba wathi angingasuki iyangimunya inquza yakhe nami ngishawa amahloni kwathithi kungakapheli no 8mins wavuka umpipi ulokhu uphakathi uyangifenda kancane ucc wami laqina ngamandla ipip’ saqala phansi sadlana nocc .bhuti kade ngifuna ungeze wena unganginaki ngicela ungijabulise ubusuku bonke kumnandi uyangenelisa washo kanjalo savele sachama sobabili ngehla sengizisola ngithi ngiyabheka amasperms ami akukho lutho wonke aphakathi kudadewethu nganamahloni

Uyithandile lendaba?

Ngabe umbhali umnika izinhliziyo ezingaki?

Average rating / 5. Vote count:

Akekho osevotile!. Iba ngowokuqala.

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.