Sabhebhana emotweni

()
Sikuworkshop yothisha, kunalentokazi enhle ena 36 mina ngina more than 50. Sinikana izinombolo sekuphela iworkshop. Lapho sesibonana emveni kweviki sihlale sincokole ebesethi asihlale emotweni ngoba ingane yakhe eno 12 weminyaka nayo ibelesele ifuna ukunakwa.

Ngangingenanhloso yokwenza okuthile nalentokazi, yona yinhle bandla I slender impofu ngebala. Lapho sengithi ngiyavalelisa avele nje acele ukuba mangihlale naye sincokole nje. Ngase ngimphulula sengizwa nomthondo ufuquza kwangathi uzodabula uzibhu. Ngimbambise wona ngimqabule avume.
Sekumnyama phandle. Ngisifake isandla ephentini ngizwe ukufudumala nokuthamba kwegolo naye awubambe umthondo uqine ngamandla aqaqe uzibhu afake isandla sindlule sithi shi kujoki awuthi xhakathisi umthondo ngiwuzwe ufuquza kakhulu.

Ngimbuze,: unawo amakhondomu? Athi akanawo. Acele ukuthi ngiwufake noma nje kancane. Ngithi ayi bo ngaphandle kwekhondomu, ngiyesaba mina. Angikaze ngibhebhe omunye owesifazana solo ngaganwa 20 years. Kodwa nawo umthondo uyaxaka. Ingabe awuvuki ngani uma nginonkosikazi kuphela uzilalele uma nginomunye owesifazana. Ngawufaka kancane njengokwesicelo. Ngafenda naye wafenda. Zajikizinto wacela ukuba ngenhla. Konakala lapho esefenda ngesivivini sehashi lomjaho seliwina.
Kwala sengimcela ukuthi ake ehlise ngoba ukuchama kusondele angifuni nje nakancane ukuchamela phakathi ngingafakile khondomu, hawu ukukhala kwami kwavele kwanhlanga zimuka nomoya sadedeleka isdoda sasho phakathi naye esechama antswintswiza okwechwane liphethwe amakhaza.

Uyithandile lendaba?

Ngabe umbhali umnika izinhliziyo ezingaki?

Average rating / 5. Vote count:

Akekho osevotile!. Iba ngowokuqala.

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.