Malume uyalumana

()
Sanibona igama lami nguSiphosethu ngihlala kwaMashu ngina 16 shuthi vele la ekhaya sihlala nogogo nomalume wami ona 33 ngokweminyaka inkinga yenzeka  mhla ngibona leWebsite ethi inkomo.blogspot.com ngafunda about abantu bandawonye ababhebhanayo yazi lezindaba zomabhebhana bezingiqhanyeliswa ngenye indlela ngaze ngazithola sengihalela umalume wami.
uMalume uyinsizwa nje impela ende enomzimba, usho ngezandla ezinkulu neminwe eyizibhombolozi nobhozo bakhe bakhulu omunye umngan wam waphahluka wathi tjo umalumewakho kumele ukube uqukethe inkunzimalanga yomthondo ebona izandla zakhe. Kusukela lapho ke ngamhalela kakhulu ngingazi ngizomngena kanjan. Ngase ngihlezi ngimlunguza ewindini lakhe uma egeza yeyi ngibone isdudla esingakanani somthondo even mangizikopa all I can think of was umthondokazi wakhe. Njalo nje mangihlala kusofa sengivele ngihlale ngigovoze ngibheke ngakuye ngimbone ejeqeza kancane umthondo ufukuza kwi jean kodwa angasho lutho.. mangizilungisa ishirt leskolo ngiphakamise isketi ngilidonse ngaphansi sivele isbumbu sami sikalekile ephentini, konke lokhu ngikwenza phambi kwakhe kodwa anganaki lutho ay nga give upper. Ngelinye ilanga ngibuka amaVideo abantu ababhebhanayo eFonini, ngibuka intombazane encane ebhejwa ubaba omdala, ay ngiqhanyelwe ngizikope lutho kodwa ukuchama. Sekuyintambama nje ugogo uselele kuyabanda kuvele kuthi xhifi enkomeni ngivele ngithi ngizomuqonda umalume namuhla. Ngiphume ngiye ekamereni lakhe lapho inkomo yami ikhala ubuminci minci ngimanzi te, ngifike sengizikhalisa ngithi malume ngincinzwe inyosi athi laphi shano ngith lana phakathi kwamathanga ngcela ubheke ukuthi angivuvukele yin ngisho ngibe ngilala embhedeni wakhe ngimise amadolo. Abheke athi akaboni lutho ngithathe isandla sakhe ngisithintise emathangeni ngithi awuzwa lutho athi cha, mase ngisisondeza enkomeni sihlale ephentini elimanzi taxu, ath hhaibo mshana kwenzakalan ngithi angazi malume ngizwa kumanzi nje lapho maybe ingshaye khona inyosi ngisho ngilithsekisela eceleni iphenti ngithi awubhekisise malume ayingshayanga lapho. Avele ahlahle amehlo abakaze umalume ebona igolo lomshana wakhe limbheke ebsweni. Ngivele ngilipetule ngeminwe embili igolo ngithi ngicela ufake umunwe malume maybe ingene phakathi. Umalume wavele wafaka umunwe lo ophakathi nendawo ngabona ke ukuthi ay useyayfunda ingqondo yami washo wabe engikopa egijima amakhona kwigolo lami elimanzi. Athi ngeke mshana angiyizwa lenyosi lapho mina sengiyagquma ngithi ibhekisise, umalume athi ukudlokodla adlokodle athi umalume ngcono ngithi ukuyidlokodla ngento enkudlwana mshama lenyosi, ngithi plz enza njalo malume. Awukhiphe umthondokazi wakhe ngilinwebe igolo lami ngilikhamisise ngifuna ungene kahle wawuphusha ngobunono kwashukuthi vele nenkomo yami istaxutaxu imanzi te uzingenela kamnandi, sabhekana emehlweni. Ngathi idlokodle fast ke malume angaze asibambe ugogo sisabheka lenyosi engene enkomeni yami, wafenda fast fast, lapho ngiyakhala manje, ngendlela engangimemeza ngayo kwacishe kweza ugogo. Wathi umalume awuthi ngiyichamele lenyosi shano khona ingeke ikuncinze phakathi ngasho ngimemeza ngathi chama chama malume chamela phakathi wadedela esingakanani isdoda saze sakapaka ngaphandle kwenkomo yami uthe mfi phakathi umthondo kamalume. Kuthe nje eqeda ngezwa izwi la gogo lithi Sethu! Sethu! ukephi? Walikhipha ngokushesha ipipi lakhe umalume ngacosha iphenti ngalifaka emabelen ngaphuthuma kugogo ngathi ngifika kuGogo wathi umsindo wani lo eniwu banga nomalume wakho ngathi ay bekungene igundane endlini yamalume sobengimukhiphisa lona ngathi mangibheka emadolwen siyehla isdoda samalume ngabe ngiminca imilenze ngyothatha ithawula lokusula… ksukela lapho ke nje sengyamunika umalume angsaqhanyelwa ekhona.

Uyithandile lendaba?

Ngabe umbhali umnika izinhliziyo ezingaki?

Average rating / 5. Vote count:

Akekho osevotile!. Iba ngowokuqala.

Spread the love

17 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.