Ngavuka ngimanzi te ngenxa yephupho

Ngizipholele olwandle, ngilalele umoya oshaya kamnandi kwazise sekuqala nokuhwalala. Ngime phezu kwebriji leli elisolwandle ngibuka phansi. Kuthi kusanjalo ngibone omunye ubhuti nje onesix pack ezidlulela. Ngivele ngizwe ubhontshisi unyakaza.

Ngihlanganise amathanga ndawonye. Uma ngiwahlanganisa ndawonye ngicindezela ingquza, ivele ifuqe kakhulu kucace ukuthi isidinga umthondo. Ngizibuze ukuthi kodwa yinto engizoyithini le. Ngizothini uma lo mlisa ehamba nentombi yakhe. Ayi sekuyozwakala khona. Ngivele ngihlale phansi ebhentshini ngibeke imilenze phezu kwebhentshi isibumbu sizihlalele obala kwazise nephenti ngangingalifakile.  Ngamubona esondela ezohlala eduze kwami. Lapho sengiyivule y0nke ingquza koda ngenza engathi anginakile. Nalo moya ongishaya emsunwini ungenza ngiqhanyelwe kakhulu. Kuthe kusenjalo ngabona esesondela eduze kwami wafika wazibuzisa isikhathi, koda amehlo akhe ethe njo engquza yami. Ngavele ngahluleka ukuzibamba, ngashona kuyena ngamuqabula, saqabulana waze wangipantsa izinqe. Lapho sengiqhanyelwe ngiyafa sengiwufuna la umthondo. Ngawuzwa ukhukhumala ngaphakath ebhlukweni. Ngawukhipha ngawumunca, ngezwa ngendoda iquma. Ngamunca amasende ngiwashintshanisa. Ngabuyela kuwona umthondo lo ngawuncela. Ngithe ngibona wabe esengiphendula engibhekisa le.
Wathì ukungihlikihla igolo ngomthondo. Ubumnandi engabuzwa lapho. Wenza konke lokhu nje ungipotoza amabele. Angisakhali kanje mina sengiyazicelela ukubhejwa. Sengimdunusele ngilikhiphe lonke igolo. Uthe elifaka nje ipipi lakhe engquza yami ngakhala ubuqanduqandu kwaduma ulwandle. Wangibhebha umfana wabantu. Nami angimile ngiyamufenda. Uthi engibhebha ebe engihlikihla ingquza ngesinye isandla. ”Hawe, haw..eeh kumnandi, ungibhebha kamnandi, lifake lonke, hhi.. aaah” kuzikhalela mina. ”Imnandi ingquza yakho, ngifuna ube isfebe sami ngikudle ngedwa” kusho umfana wabantu, ngithe ngizwa wabe esefenda esheshisa sekumnandi ngenye indlela. Nami ngafenda ngasheshisa. Ngamuzwa engibamba engiqinisa wangichamela phakathi kwashisa ngisho isbeletho…….

2 Comments

  • Ngісеlа uсс оѕеkhulіlе 30 to 50 оfіѕа ѕіјаbulіѕаnе ngоkосаnѕі ngzоkwаnеlіѕа ngіkubhеbhе kаmnаndі uchame waneliseke ngіkunаkеkеlе futhі, ѕіbе аmа ѕех раrtnеrѕ mina ngi a 33, whаtѕарр 0762512386

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *