Wabhebheka uAnti oklinayo

Njalo ngo 09h00 sihlala ekhishini lase msebenzin siphuze itiye. kukhona uAnti osekhululile nje kunami mina ngina 32 yena uma ngimbheka ula ko 45 kodwa uyabukeka impela nengubo yakhe yokukilina eveza ipitikoti kancane ngemuva.

uAnti ke uphethe ifoni entsha namhlanje ufuna zonke izingoma kanti ngeshwa izogcwala iphone abantu besamnika bese ngimboleka imemory card yami phela eyami iphone inememory enkulu. Emva kwesonto afike eOffice ezongibuyisela imemory card ngiyithathe imemory card ngibonge. Ahambe….uma ngifika endlini ngithi uma ngiya ku phone galley ngibone izithombe ezikelile zegolo namabele.. ngithuke kuqala.. besengiyakhumbula ukuthi ngifake memory card ekade ithathwe ngu anti… ngiqale madoda ngibuke izithombe zegolo.. kwesinye isithombe ulele phezu kombhede wagovozela icamera.. kwesinye ushuthe emile. kwesinye ushuthe eqojeme..kwesinye ushuthe ingquza eqhamuka ngemuva. Ingquza yakhe inamalebe engathi amakhasi ekabishi. Ngiqale ngizidlalise ngesandla umthondo. Ngishaye indlwabe lapho ngibiza uAnti ngegama ngithi YAMNANDI INQGUZA YAKHO MADLAMINI….MMMM UYALIZWA IPIPI MADLAMINI…kuvele kube sengathi ngibhebha yena ngempela. Kuvele kube mnandi kushise umzimba ngidedele isdoda esiningi ngalendlela exakile. Emva kwalokho ngithumelele uMaDlamini i whatsup, ngimtshele ngezithombe ezisale kwi memory card , athi ucela ngizi delete ngokushesha. Ngithi sure ngizozi delete manje. emva kwalokho sivele sikhulume ukuganga kodwa ku-wastup. siphikisane lapho ethi ngiyingane. Ngithi mina cha ngimdala. Ngize ngithi mina ngingamkhalisa ibhadi aze athi asiyeke ukubhebhana. Athi yena ngeke angangishisa ngamathanga nangegolo. Ngithi akafike kusasa ekuseni aqale ngokuzosula iOffice lami. Athi engena nje e-office lami ekuseni ube ugxuma umthondo uma ngezinyawo. Abingelele, aqale asule idesk, ngivele ngihlale phansi ngizosukuma kanjani ngiqhanyelwe kanje? Acele ngisukume khona ezosula kahle, ayi madoda ngisukume ngikekele khona engezobona ngiqhanyelwe kanje. Ame athi HAYYBO UNANI NAMHLANJE WAHAMBA WAKEKELA. ngithi mina nginalento NGISHO NGIKHOMBA IBLUKWE NGAPHAMBILI. Avele ahleke athi haybo sizoxoshwa. Ngithi mina woza la, ngithathe ukhiye, ngivule i-store room ngivale (i-store room singaphakathi e-office lami), ngiqaqe uthayi ngiwulahle laphaya, ishethi ngililahle laphaya,ngikhumule iblukwe, ngimhlalise phezu kwetafula, ngisondele kuyena angibambe ngimfake ulimu simuncane, aqale akhalele phansi, athi uqaqa ingubo ngithi cha , inyuse ingubo nepitikoti, walibuyisela eceleni ipenti, wagovoza …ngawulayisha phakathi umthondo wathi haaa haaa ngathi yabonake ukuthi uyakhala…wathi hayi wena…wathi engakaqedi ngafenda ..wathi haaa haaa hayi wena..Testa..uya..wathi engakaqedi ngafenda ngasheshisa wahluleka ukusho aqedele..waqala wadlikiza wangibamba kakhulu wangisondeza esechama. Kanti nami ngase ngiyangakhona emafini. Ngawushaya umthondo wayofika le phambili, kwavele kwamnandi kakhulu ngachama yagcwala mfi ikhondomu. Emva kwalokho washintshelwa kwenye indawo u-aunti, ngaqala ngazisola madoda ukuthi ngangimbhebhelani. Sengigcine ngokuzidlalisa umthonda njalo uma ngibuka izithombe zakhe.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *