uAnonymous ukhala ngepipi elincane

Uyazi ngendlela ebenginepipi elincane ngakhona akukho noyedwa owesifazane owake wangincoma ukuthi ngimbhebhe kahle ngisheshe ngichame sengaze ngancamela ukuydlela izingane oma sweet 16 laba abangakali jwayeli ipipi. Yazi uma Ngiqhanyelwe ngilibamba ngesandla ngeke ulibone siyavaleka isandla kube sengathi ngifumbethe imali yo!! Belingekho bandla.

Kuthe ngelinye ilanga ngizihambela edolobheni nginikwe ipheshana ilabantu abathi bakhulisa induku babuyise izithandwa ezalahleka, sonke siyawazike lawomapheshana. Ngilithathe ngilibeke nje emotweni. Ngelinye ilanga nginesithukuthezi ngiyifonele lenombolo esephepheni nalomuntu engikhuluma naye Ngibone akasazi kahle nesizulu, ngisho ngaphakathi ukuthi saphela amakwerekwere madoda. Nangempela angiyalele lapho etholakala khona. Ngingabe ngisapholisa amaseko ngiqonde khona. Mangifika khona mameshane! umuntu wesifazane nje lona ozongilapha ngibuze ukuthi ngoba bengikhuluma nendoda nje athi angikhululeke isebenza khona la ekhaya leyondoda yiyo elanda amakhasimende. Ayi ngibese ngehlisa umoya phela inhloso yami ukusizakala. Ngimchazele-ke udaba lwami lenduku yabantwana Ebese ethi angikhumule ibhulukwe ne anda. Albambe ipipi ngilizwe liqina athi yo lona lincane kodwa ngizokusiza. Athathe amathoyizi amapipi awosayizi abahlukene angibuze ukuthi ngithanda libe ngakanani. Ngivele ngikhethe losayizi ongathi omkhulu. Ube esenginika umuthi engizowugcoba epipini isonto elilodwa. Kuze kube inamhlanje ipipi lami lisancane namanje. Angazi ukuthi ngingasizakala kanjani. Sizani Bo ngenzenjani?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *