Sabhebhana ePartini

Izolo ebsuku bezikhipha. Angphuz angbhemi bt ngyabthanda bumnandi so beziparty nje kamngan wam wentombazane ehlanganisa 21. Umsindo usho phezulu, abantwana bagcwele, abafana ingcosana, utshwala bukhona amadrinks awekho mina ngbekelwe nje ngoba ngazana nomuntu owenzelwe iparty.

Ngeshwa angphiwanga ukdansa bt izolo nami benginokunyakaza ntengatheni. Imi ngedwa phaqa obengaphuzi coz evn umnini weparty beqhabula impela okthe makshaya u11 ebsuku besedakiwe stryt abazali abasekho bavele bayolala basele bayazibusisa ngakho konke nje utshwala, ugwayi nengoma iphezulu. Some guy ngimbone ethatha advantage kumngani uvuke umona, phela umngani ngake ngamshela wangihlula n surely wonke umuntu lana uzobhejwa so it’s impossible 2 let this ambhebhe ngikhona. Ngsondele ngshaye iskhwehlela esbhedayo lyk clearing my throat. Abone uSANE ukt imina agxume ahlale ngehug ende ehlangene nokudakwa angbingelele ngesmile eside naso ngvume abone lomjita ukt he lost. Sxoxeke noSANE ey umuhle ey avele abonge n gv me anada hug manje angabe esasuka ngvele ngijabule ngife mina ngimsingathe kakhulu bese ngyamkopa edidi kancane ngimgxishe ulimi alamukele kamnandi smuncane strong manje ngmuzwe futhi ukt ulifuna manje ipipi akadingi nteningi seyahefuzela uphefumula inteshisayo ugqoke isgqebhe ewhite kubelula nokuzwa isbumbu ngit ngyasthinta agxume anxaphe ahambe. Ngamlandela ngaxolisa wangziba wahamba mxm nam ngaduba. Akphelanga 5 min nangu wabuya ngamandla wangdonsela etoilet lakubo ngamlandela wakhumula iblukwe fast wakhipha umthondo usumile unyakaza ukuqhanyelwa. Waguqa wawngenela ngolimi ay ngake ngasho ngat ukumuncwa umthondo kuyangibhora but ngamyekake ngazikhalisa ngagquma wajabula wenza kakhulu ngamphakamisa ngat ngakhuphula isketshana lesi hau! Pant alikho la ngat ngyamkopa ngahlangatshezwa imfukumfuku yamalebe nezinza ngimkope avele afende umunwe zibekwa nje nami mangit ngufaka deep azwele ubuhlungu ngapha ngyamqabula mqala amalips nendlebe amabele ngikhiphe umunwe ngimhlalise kweseat yetoilet agovoze ngaqoshama wagaxa imlenze emahlombe ngawangenela amalebe ngolimi, ngyamkhotha, nomunwe phakat ngimkope gently coz ksobala ukt akayjwayele lento kamabhebhana ngalufaka lonke ulimi ngaxova ingquza simanzi taxu vele ngvele ngimshaye ngeyasechina ngwavule amalips engquza ngafaka ulimi phakat ngangafenda ngalubeka nje lahlala ngase ngfenda fast ngamuzwa ebalisa ngamthola kahle akaze akhothwe waqala wacula bhebha mina bbe! Kumnandi bbe! Kade wawungshela bbe! Kanti wawfuna ukungenza ntemnandi kanje! Kumnandi bbe ungkhotha kahle bbe!!! Ngyakthanda my lv sengyachama futhi mina weeeeeeeee!!! Kumnandiiiiiiii sthandwa sam!!!! Ngyakthanda my lv! Wadedela kwathi fu! Amajuices amuncu, walicindezela ikhanda wacela ukt nginganyakazi ufuna ukuzwa ubumnandi obusala mawchamile. Ngamcela ukt adunuse wadunusa walindela umthondo ngafaka ulimi wakhalisa okwengane wadunusa kakhulu ngalufaka ngilukhipha ngawancele ngwadonse ngfake nomunwe akhale ngonina nangobaba wakhe kanti seyadedela futhi ngangamsula ngafaka umthondo pho ngsokile wakhaliswa ikhingqi nje lisalunguza mangphusha kuqinile koda kmele ngfake. Ngat sengfake half ngakhumbula ukt ikhondomu ayikho ngaykhipha ngayfaka ngase ngyaligxisha lonke phakat ngafenda zibekwa nje ngashesha angfun sbanjwe ay aphinde adedele futhi angsuli njalo ay kubengat uyayiminca ingquza ngezwa kumnandi kutyt kushisa ngezwa ukt ngyadedela manje laqina kakhulu ipipi naye wafenda chama bbe! Chama my lv! Chama manje! Ngadedela sagcwala ikhondomu isdoda ngalibeka phakat pipi ngangalikhipha lahlala nje phakat ngabamba izinqa tyt ngamkhotha liphakat emhlane nasemqaleni qede ngalikhipha sagqoka saqabulana sabukana sahlekana uma sphuma sfika etendeni hau bonke bayadlana! Saqala phansi. Ngangingazi kanti kumnandi kanje ukubhebhela phansi. walala ngomhlane phansi kwifloor waqhekeza amathanga ngangena khaxa qede ngagaxa ikhondomu wavula ngamfenda njengohlanya akphelanga ngisho 5 min sachama tsha!.
Sisabhebhana njalo masbonana.

One Comment

  • Ngicela ucc or umama ofuna kubhejwa achame kamnandi, whatsapp 0682452674

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *