Ngabanjwa ngibhebha umfazi kamfwethu

()
Ngivakashele umfwethu lana nomfazi wakhe,siyaphuza sonke layndlini kumandi khona nabanye abangani bakhe. Kuthe nje ebsuku sesidakiwe sonke impela umfazi kamfwethu anyamalale kanye nomunye umngani kabafo uMduduzi, ngemuva nje kweskhathi uMduduzi aqhamuke epassage elivela emakamereni ehamba yedwa.

Kungekdala nami ngsukume ngiye ethoylethi ngiyochama, ngathi ngidlula ngasekamereni lamfwethu kucishiwe kodwa kuyabonakala ukuthi khona olele embhedeni futhi unqunu. Ngisondele masinyane ngifuna ukubona, kanti umfazi kamfwethu, isketi sakhe sinyukile sonke amathanga angaphandle iphenti alikho isbumbu sihleli obala futhi siyasho ukuthi kade sibhejwa simanzi te.

Ngiphume masinyane ngiqhubeke nendlela yami eya ethoylethi. Ngichame bese ngbuyela edinning room. Umfwethu uhleli noMduduzi bayaxoxa ngibone nami ukthi kahle kahle inyoni umfwethu. Nami ngifikilwe usathane manje notshwala bugcwele ekhanda. Akusahlaleki ngicabangana nalesbumbu engisbonile. Muhle phela lomfazi futhi ume kahle, inkinga yakhe uyalahla uma esedakiwe futhi kuthiwa sebemqedlie abafana ngompipi. Ngvele ngcabange ukuthi uma ngibuyela kuye fanele ngingene umthondo usulungile ngzofike ngiwjikjele nje ngfende masinyane bese ngyachama, angfuni nokuthi kphele 5 minutes ngoba ngzoze ngbanjwe. Ngiwuphethe ke nami umthondo ngiyazazi, uhalakasha olude olumnyama. Uma ulbambile seliqhanyele isandla asihlangani lude lindlula izandla ezimbili ngobude. Sengihleli la ngikala iskhathi sokukuthi ngisukume ngiyochama futhi phela angifuni kunakeke ukusukuma kwami, baqede bachama nje abaningi ngabona ukuth ithuba lami ilona leli.

Ngasukuma ngaqonda ethoylethi, ngafika ngavula iblukwe kahle, umthondo ngawukhiphela ngaphandle. Ngase ngiqonda ngqo ekamereni lamfwethu, umfazi wakhe ulokhu elele kanjalo ebheke phezulu nemlenze ivulekile isibumbu sihleli obala. Umthondo wam lapho ngiwbone uqhantsha imsipha uleleka ngenkani. Ngimudlalise ngomthondo ngiwuhlikihle ngasembobeni nakubhontshisi. Ngibone ukuth likhulu lelipipi uzophaphama lomuntu. Ngithi ngifaka iminwe phakathi ivele ishelelele umanzi te lomuntu. Ngibone ukuthi ithuba lami leli. Ngilifake kancane kancane ipipi. Nglokhu ngilfaka ngilkhipha. Bese ngisondela kancane ngimuzwe enyakaza evula imlenze, okusho ukuthi into ayijwayele le uma esedakiwe.


Ngiphinde ngiqhubeke nokusondela ngize ngbone ukuth uhhafu walo usuphakathi, bese ngqala ngimfenda. Ingquza yakhe lapho ivele elmumathe engathi iyalimunca, kuthi angbhonge. Lapho uyanyakaza uma ngilfaka aqume kancane. Ngimbhebhe masinyane ngoba ngifuna ukchama masinyane ngingaze ngibanjwe. Ngithe mangilifaka lonke avuse ikhanda aphinde albuysele phansi, usephapheme wabona ukuthi imina. Lutho ukungiyekisa njengoba engibona kuvele kungiqhanyelise kakhulu lokho ngifake eliyaphambili. Imlenze ayvule ihambe emoyeni angfende mawala naye, avele angbambe izinqa englekelela uma ngifenda.


Lapho ngyambhebha ngempela kodwa akuchameki, naye uyakhala ngapha ngize ngimvale umlomo ngesandla. Ngimbhebhe masinyane bese ngyachama, ngisi shaye sonke isdoda sami sigcwale phakathi. Ngimuzwe eqhaqhazela umzimba wonke echama naye. Ngisuke phezu kwakhe asale evule imilenze engakwazi nokunyakazi. Ngime ngimbuke kahle ngisabuyisela umthondo eblukweni, ngibuka inkomo kabafo imanzi te iconsa isdoda sami. Ngathi ngisamile ngibuka lento ngezwa ngezwi lamfwethu emvakwami lithi “Wenzani”

Uyithandile lendaba?

Ngabe umbhali umnika izinhliziyo ezingaki?

Average rating / 5. Vote count:

Akekho osevotile!. Iba ngowokuqala.

Spread the love

13 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.