IZumba lendawo

()
Kunalengane emnyama la endaweni aythandwa muntu, imile yona inezinqe impela necleavage emnyama, ay kubi impela lokhu. Ay namhlanje ngicasukile bengyobheka intombi yam ngayfica emotweni ijola nomjita. Ay endlelen sengibuya nangu uThenjiwe ehamba ekhala, “hau Thenjiwe ukhalelani manje?” Avele akhale kakhu ngith asambe siye ekhaya, umawakhe noMah basonta ePhostoli ndawonye.

Sihambe sifike ngimngenise emjondolo wami ongasesangweni ekhaya ngithi ngisayomlandela amanzi, ngibuye aphuze. Bese ngthi akangchazele kwenzekeni athi “bathi mina ngmumbi and angsoze ngaba nendoda” ngimangale “ayikho leyonto wena umuhle akekho umuntu omubi lana mawzonakana nabantu ngeke uye ndawo” avele anxaphe athi uyahamba ngimenz islima ngfuna abengcono ngimuncenge abuye. Athi angimkhombise uma ngiqinisile, ngikhiye emnyango ngimqabule angincele naye ngimphulule amathanga ugqoke ingubo emfishane uveze necleavage ugqoke ophaqa. Sqabulane size sigingqane embhedeni akhumule iphenti siqabulane more, amnandi amalips akhe “mhmmm ngibhebhe phela” kusho yena equma usengbiza ngamagama onke. Ngifake isandla esibunjini hau izinza ezingaka ngimnwaye umsunu agxume akhale “aweeeh yoh! Ishu” ngimkhumule ingubo nobrah, ngkhumule ngibe nqunu. Kube hot ngenye indlela manje ngimkope engquza iminwe ibuye iconsa, akhale ngimbhebha ngeminwe. “Ngyachama Sbonelo aaaah” aqhwishe engichamela ngimqhekeze amathanga amnyama ngimkhwele ngiwufake umthondo angphushe akhale ngiwuphushe kancane igolo lakhe lisavalekile akaze abhejwe uze ungene wonke abubule engamukela efenda angbambe ezinqeni “woza babazi…aaah kumnandi…yamnandi indoda…” ngimfende kakhulu manje akhale engbambile asheshe anyuse ispeed sokfenda achame, ngiqhubeke ngfende, ngiwukhiphe umthondo ngimdunusise aguqe ngamadolo alale abheke phansi, indunu ingijamele, ngiwufake umthondo egolo akhale “hawu ewu, aaah woza…bhebha baby” afende edunusile ngiwushaye umthondo ngimbambe amahips akhale engath uphelelwa izwi manje “mhmmm…aaah…mhmm!” ngiwushaye achame futhi ngilale agibele kimi azihlome yena ngimbhebhe usekhathele ukufenda ngimgijime ngshesha ngisishaye isdoda “aaaah ngamithaaaaa” esho ememeza. Saqabulana ngamphelezela sekuysebsuku manje kuhwalele. Ngathi sengingedwa ngazibuza kodwa kungathiwani ngimithise izumba lendawo.

Uyithandile lendaba?

Ngabe umbhali umnika izinhliziyo ezingaki?

Average rating / 5. Vote count:

Akekho osevotile!. Iba ngowokuqala.

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.