Ivila lendoda liyadlelwa

Lento iqale ngoba ifiancee yami angaz noma inoshukela or wht bt when it cumes to ucansi ayi sekunzima. Ngaqala ngomela umthondo wangempela. Ngamuthola kuma social network, saqala sa whatsapp saba ngabangan wayezibiza ngesishimane and we became so close friends that we wanted to see each other, athi ngize endlini yakhe kwa “E”.
Ngaya ke nami ngizigqokele lezingubo ezilula ama summer dress phela yi disember kuyashisa. Sabingelelana ngehug sangena ngaphakathi, Ihlal yodwa ku 4 room lensizwa esencane and ina 21 mina ngina 37 ngimkhulu mina kona kancane nje but ke singabangane akunasmanga. sizihlale endlini sibuke imovie. Yena uhleli kusofa ongaphesheya ugqoki trackpant yeNike nevest ayi ke siyaxoxa ngize ngimbuze why ezibiza ngosishimane, avele aphelele uhleko athi becoz umpipi mukhulu ontanga abamufuni. Ngihleke nam ngimuphikise kanti ngalenkathi ngihleka kuze kwaphenyeka nalengubo, amathanga asehlei obala nginganakile. athi njengoba ngiphika uzosuka angikhombise mmm vele ngiqhanyele ngibemanzi mayeshonjalo, ngishawe ihloni. avele eze straight kimi ame phamb kwami alehlise le trackpant yakhe abe esehlisa neBoxer kuvele elingakanani lona lize lagobela kwaright. mmmm ufuquze kathathu ubhontshisi kome umlomo angibambe ebuswen angibhekise kuwo straight athi usaphika mamazi? Ngikhophozele ngithi cha angiphik, likhulu koda ngeke mina ungenze lutho ngalo. Asondele angiphulule amathanga ahlez obala aze afike kwiphenti mmmm adlale ngobhontshisi aze alitshekise iphenti angibhebhe ngomuno strait nalomthondo uvele waziyela emlomen wami. ngithuke sengiwumunya az if my life depends on it akasabhong lobradaz. angiginqele kusofa ngiklanuze lemilenze angikhiphe iphenti angingenele ngolimi wangikhotha isbumbu nangu uboy bo! Angikhothe ngihanjelwe umqondo awusondeze embhotsheni umthondo wawufaka wangavuma mukhululu bo lemakwabo+nami sengaba livargin ngenxa yokulanjiswa uhhuby. Aliphushe ngesinono mmmm afende kancane kancane ngizwe lenquza igwele mfi siyengkukhuphuka ispeed kuboy wam mmmm ngapha uyangi kica passinatly ulibele engiromamcer kamnand lamabele sengidakiwe strait manje ngisho kungena umunt ngeke ngimbe njoba lamehlo ecimele nje angibhebhe ubaby boy kube ngthi uyasukuma aze esinye isandla asibeke ngemuva ezinqen zakhe 4 ibalance mmmm lapho ligijima lekude ligigudla amakhona engakaz ngathintwa kuwona.angijikisa angingene doggy lapho angisamemez kanje ngithi ohhhh… Jaaaa.bbs mmmm
naye ngapha ubuzy uthi utiyt bss mmmmmh ngiyayiqeda bbe lenquza yakho imnandi lapho sijuluke simazi safendana strong ngezwa engathi ngindiza emoyen onamagagasi loool kanti sengiyachama naye wangi graber on my waist raf wangsondeza kwangathi umthondo uyanwebeke ngaphakathi wagiguduza isbeletho wangifenda raf kwangathi khona lento ayithintile ngachama into ende ingquza iloku imukhama umthonddo ahhayize kakhulu asidedele naye sifende suye siyothi fuhlu kusofa liphakathi selilok litshikiza nje nami ngilikhama ngenquza ayi ingibhebhile lengane yangikhipha lokwazi

6 Comments

  • 0732038625 ngicela ungithinte khona sobhebhana ngise pinetown ngiyazofela ngocansi futhi ngiyabhebhana strong

    Reply
  • 0732038625 ngicela ungithinte khona sobhebhana ngise pinetown ngiyazofela ngocansi futhi ngiyabhebhana strong please contact me

    Reply
  • Kwakuhle uma wabhebheka kamnandi. Ngifisa umkami abhejwe naye ake ezwe ukuthi kumnandi kanjani ukushintsha i menu. Maybe one day.

    Reply

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *