Intombi yami yakdala

()
Ngisespan, ngisebenza kwi construction ngizifundela ama story wokubhebhana khona la ku inkomo.blogspot.com. Ngihlezi e-toilet ngizwe umthondo uvuka ume uthi mpo, sengiqhanyelwe. Kuqhamuke intombi yam esathandana kudala idlula ngalapho sisebenza khona ngivele ngiphume e toilet ngiye kuyo ingitshele ukuthi inomjondolo ehlala kuwo,

ihlala yodwa ngihambe nayo ngiyiphelezela bese ngicela ukuvakasha late after work ivume. Isishayile, ngihambe ngiye endlin ngigeze bese ngiyayifonela ingihlangabeze sifike emjondolo wayo ingenzele ukudla. Ngithe ngisadla wabe yena egeza uma ngimubuka egovozile endishini livele lime ipipi. Ngibeke ipleti. Kwathi lapho esagobile ngamubamba izinqa. Kwathi njengoba esadunusile ngangena ngolimi. Ngamuzwa ephefumulela phezulu. Acele siye embhedeni ngivume. Ngiqhubeke ngimunce igolo waze wangicela ukuthi ngimubhebhe. Ngayiziba leyo. ngamungena ngolimi wakhala wangibiza ngamagama amnandi ngase ngivula uziphu ngawudonsa ngawukipha umthondo. Ngawufaka slowly wakhala wathi ucela ngilifake lonke ipipi ngingamuncishi. Ngalifaka lonke ngambhebha wachama ngaqhubeka. kuthe lapho sengizwakahle ukuth sengizochama ngalikhipha ngalishaya ezinqeni zakhe ngachama. ngase ngilehlisa ngilinyusa emsunwini lavuka ngalifaka egolo ngambhebha waze wathi ukhathele ngathi asishinshe istyle, wadunusa embhedeni ngaqhamuka ngemuva. Ngawushaya mawala wakhala kakhulu… Sachama umkanye. Sengihlala naye emjondola wakhe, sibhebhana ngisho ngeLunch hour yami yasemsebenzini.

Uyithandile lendaba?

Ngabe umbhali umnika izinhliziyo ezingaki?

Average rating / 5. Vote count:

Akekho osevotile!. Iba ngowokuqala.

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.