Ingqomi 3

()
‘Oh yes!Oh ya!Yaaa!!!’.Engibhebha amadoda ami kumnandi.Ayashintshana ngokufaka umthondo egolo.Akusemnandi lapho ngibhejwa.Awukhipha umanzi
egolo awujikijele emlonyeni.Omunye abe ebhebha igolo.Sengiyizwile ne taste yamanzi egolo ukuthi imuncwana.
Sebengikhwela njegenja’.Ngithi ngifendwa ngemuva ngibe ngincela umthondo.Limnandi ipipi uliphethe ngesandla ube ulizwa engquza liphakathi.Amadoda ami.’Oh yes!. madoda ami.!Zithandwa zami! 
UElvis angene ngaphansi.’Woza sifebe sethu!’Ewufaka umthondo ngimxamalazele.Afende umntakwethu engaphansi.’Oh!Ngiyisifebe senu zithandwa zami!’Ngizizwe sengisho.Ngithi ngisalalele umthondo kaElvis ngizwe okaSifiso ungigquza ngemuva.Ngilele phezu kukaElvis siyafendana.USifiso ngimuzwe ewugudlisa ngemuva emathangeni.Ugudle izindebe zegolo ushelele kamnandi.Ngiwuzwe ugqulana nokaElvis.’Hhhaaawuuu!!!’Ngibubula ngizwa umthondo kaSifiso ungena egolo.Isimibili imithondo engquza yami.Impela ngiyakuqala ukukuzwa lokhu ukuthi ingquza iyanwebeka imunce imithondo emibili.Inwebeke ngize ngikhamise beyihlohla imithondo igudlana phakathi engquza yami. 
‘Lamnandi igolo lesifebe sethu gazi lami.’kukhala uElvis engaphansi.’Awu limnandi igolo mzala.’kwenanela uSifiso.Lapho mina sengiyahayiza indlu yonke. 
Bangisukumise ngime.USifiso abuye ngaphambili.Awufake umthondo.’Awu wema!Awu we mntakwethu!!!’Awugudle kamnandi umsunu.Angibambe ezinqeni.Ngimbambe entanyeni.U Elvis angifukule ngemuva.Ngikotele uSifiso ngemilenze.Ushe umthondo sengifenda emoyeni uSifiso engibambe ngezinqe.’Xhafu!Xhafu!’Ngilizwe igolo lami lixhafuzela.Amanzi egolo ehle ngomsele wengquza.Akusekho nokwesula ngiyabhejwa.Ngiwezwe engibandisa embotsheni yokuthoyiletha.Umthondo omanzi kaElvis ugudle izibunu ezama ukuwufaka egolo njengoba kade bengibhebha kanyekanye.Yale i’position’ manje.Athi uyazama kwale.Awugudlise izibunu.Uqondane nembobo yangemuva yokuthoyiletha esimanziswe amanzi abegeleza egolo. 
Ngiwuzwe ewuphusha ewufaka kuleyongquza.’Awu weeè!!!’Ngizwa ingquza sengathi iyadabuka.’Sifebe sethu imnandi ingquza yangemuva.I’tight’Wee ehl…awu!!’Angifende esewufaka wonke ngemuva.Umthondo egolo umthondo ngemuva.Ngiyaqala ukubhejwa kanje.’Awu madoda ami ngidleni bodali!Ngiyisifebe senu!Ngiyisifebe senu….!!!’Ngikhale ngiphindaphinde.Abhonge amadoda ami kugcwale umsindo ngapha nangapha.’Awuuu!!Ngiyachaaaaama!!!Ngizwe ingquza ibophana ngimnkonkoshele uSifiso.Bafende bangisheshise.Kube sengathi kuduma izulu bekhala mina ngintswininiza.Kuqale uElvis ngemuva ukuchama.Angithi fu ngesidoda engquza.Bashiyane ngo 2 seconds adubule noSifiso kushise egolo sikhale sonke endlini.

Uyithandile lendaba?

Ngabe umbhali umnika izinhliziyo ezingaki?

Average rating / 5. Vote count:

Akekho osevotile!. Iba ngowokuqala.

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.