()
Fihla igama admin,ngingafa nokufa
Kwaqala sisebancane nomzala wami ukuth mesdlala izindlu ngbhebha ezinye ingane afune naye.kwaya kwagcina ngokuth sgcine sesbhebhana sobabili.Ikhule nathi ke lento,kwathi ngelinye ilanga evakashile kwabuya konke esasikwenza sisebancane.
Ngelinye ilanga kuysemini nje ngamfica esele yedwa endlini egqoke nesincane isiketi acleaner ngaso,ngabuza abanye wathi bazulile.lapho ngiqhinile ekhanda,wacela ukungi qhina kabusha ngoba loya wawsumdala.ngavuma ngase ngbuza ukuth nghlalephi,wakhomba khona phansi emathangeni lapho wonke angaphandle.wangiqhina ngagcina sengibambelela ngezinyawo zakhe,sagcina isandla sesinyakaza ngimubrasha saze sakhuphuka.
Ngasukuma ngahlala esofeni saqabulana ngibe ngimgijima ngesandla,ngathi uma ngithinta isbumbu ngathola ipenty limanzi te lize linamathele esbunjini.ngathi asiye ekamereni sasukuma wahamba ngasala ngikhiya iminyango.ngafika eselele embhedeni,ngamkhumula konke.khona inquza engaybona laphana futhi ngagcina.inhlikihliki nje buye usho nangomlomo ongakanani,kwabanye kodwa kubuye kungaqondani ukuth abe nomlomo omkhulu nenquza enkulu.
Ngasho ngkhumula nami ngakhipha uholokoqo lomthondo ngambona ecimeza ephakamisa izandla ededela umoya.wavele wawavula amathanga buye angakanani nawo,ngathi ngsawbeka nje umthondo enquza wangphusha engimisa.wabuza ukuthi uzongena yini lompipi wami kuye ngavuma,wathi ucela ngingamulimazi futhi ngingawfaki wonke.
Ngawncenga kancane ngiwfaka ngiwkhipha waze waba manzi,waya wangena waze wacishe wagcwala.ngamfenda lapho edonsa umoya kabhlungu uma ngiwphusha kuwkuthi nami ayikho into engizonyenza,lano piece osele ngaphandle ngsafuna ukuwfaka wonke.ngase ngimdonsela ekhoneni lombhede izinqa zathi uklenga kancane,wayivula yonke imlenze nami wangvumela umbhede ngagxamalaza ngase ngiwjikjela.nambhebha waze wavusa ikhanda lapho ngabona ukuth uyawuzwa ngempela kodwa mekhala izwi aliphumi,wangabamba izinqa englekelela ukuth ngiwfake wonke.
Ngawshaya wonke ngimkhuhla wonke amakhona engbiza ngawo wonke amagama,ngamshintsha ngamdunusisa lapho ekhalani uma ngiwujikijela.ngiwbuka uphuma ungena usuqile uveze nemthambo engingakaze ngiybone.ngathi ngimbeka ngaphezulu wagxuma wadilika wathi ngiyamlimaza,ngaphinde ngambuysela kulelo khona.lapho sengfenda mawala aksekho nokumcabangela sengiwfaka wonke ngfuna nokchama.wangbi
za wathi chama baba:,ngezwa ngathi izinwele ziyama ke lapho engbiza kanjalo ngachama.sabambana ngachama ngaze ngawafaka wonke phakathi,saqeda sasula sagqoka sabuyela edinning rooom

Uyithandile lendaba?

Ngabe umbhali umnika izinhliziyo ezingaki?

Average rating / 5. Vote count:

Akekho osevotile!. Iba ngowokuqala.

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.