Ayenza indaba amakhaza

()

Kwakusekuseni, kumakhaza. Ngiphuma kogijima nje nami, obhozo nezangdla kubanda qa. Kuse university, lapho ngithi ngyongena kwi main gate, ngiya eres yam, ngimbone losisi opakishile efa naye amakhaza. Ngfike ngakuye… “Sawubona sisi, kodwa ubulawa amakhaza eksdeni kangaka nje, uyo attender yini?” Aphendule athi “Cha, ngiya eLibrary ngifuna ukusebenzisa internet ukwenza ama-submission online,” ephundula. Ngamtshela ukuth endlini kune lap top ne wifi. Sokwenza khona loko. “Asambe syophuza i coffee eres”. Lapho ngihamba ngibuka lesinqa. Uphiwe bo, insuza kude. Masfika endlini, sphuze itiye, acele ukumbatha ingubo, angene embhedeni, ngihambe ngyogeza, mangibuya, angibuke, ngibhince ithawula. Ngiqhanyelwe. Sbukane naye, mangith ngyagcoba, liwe ithawula, eish… Umthondo uqanse imithambo, awubuke, akhothe umlomo. Athi, “ipipi elingaka, ngeke ngalunga la.” Ngayifunda ivaliwe, ngaziphonsa embhedeni, yaz angazi ipipi walibamba nini, wakhumula,
saqabulana, ephefumulela phezulu. Ngamudlokodla inkomo ngomunwe, waye esemanzi vele, nayo amalivilivi. Skhothane, athi angimbhebheke manje, ngufake wonke umthondo, abubule, afende, sfendane, angbambe ngqi, akhale kakhulu, kushise kamnandi, nami ngiye ngisidedele. Seschame sobabili, kodwa asthandani… Ngivuke, ngigqoke, ngyomenzela i-coffee, athi,
tjo, uyayenza intoyakho. Wabuya njalo, eksen nantambama. Ezophuza i coffee mbumbulu, sibhebhane futhi. Manje sesyathandana. Asidelani, langsiza icoffee

Uyithandile lendaba?

Ngabe umbhali umnika izinhliziyo ezingaki?

Average rating / 5. Vote count:

Akekho osevotile!. Iba ngowokuqala.

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.