Asibonisane ngocansi bantu beslisa nabesifazane

()

Anginawo amaningi today, bengithi nje ngicela ukubeka ambalwa kubantu besifazane nabesilisa mayelana nokwenza ucansi. Lumnandi ucansi yebo luyenziwa kodwa inhlanzeko kumuntu mezokwenza ucansi ibaluleke idlula ucansi uqobo,
akumunandi ukubhebha inkomo enuka kambi, futhi emanzi, ejulukayo njalo. Izinza azi shefwe bakithi akumnandi ukudlela ehlathini. Bobhuti bami, umthondo uthande uwugeze, inhliziyo yakho leyo, uma kwabheda umthondo ubokwazi ukuthi usufana no plastic wesinkwa otshingwayo. Bosisi bami abahle if uzazi ukuthi unamalebe amakhulu yeka ukuzimpintsha nge penty uzilimaza, ungamane uliyeke coz ngesikhathi ecindezelekile isikhathi eside akha iphunga elibi elidalwa ukushisa nokumpintsheka kwawo. Ayke bobhuti akeniyeke ukuhamba nikhotha izibumbu eningazazi nizofa. If uhamba noma uyaphi ungake ulinge uyishiye ikhondomu, futhi yekani ukubhebha izingane zabantu ngekhondomu e-smooth, shiya udoti lowo, usuke uzobhora ingane, iyoze ithi uyoqeda nini. Futhi i-smooth khondomu iyashesha ukuchamisana kwabesilisa. Thenga ikhondomu e-studded le enamagqabhagqabha. Uzomuzwake uzokuthakazela. Yeka ukuzincoma uthi uyawushisa ubrown dash(iskuni), labo today sihamba phezu kwabo. Bo girls if uyakumuntu wakho, never ever uqgoke u jean or skinny jean, qgoka i skirt esikahle, coz u jean uyabambezela awphumi kalula, nawe bhuti kanjalo if uya kumuntu qgoka into oyaziyo ukuthi iyashesha kuphuma emlenzeni, iyoze iphole ingane uzama kukhumula uSkinny jean wakho nalamaboots anezintambo ezininga ngathi amaboots amaphoyisa. Okokugcina bosisi aniyeke ukwazisa amapipi amancane ngoba ipipi elincane ladalwa unkulunkulu kodwa umgodi omkhulu udalwa ubufebe.

Uma uvumelana nalokhu okushiwoyo la cindezela uShare ngezansi ukuze wazise nabanye

Uyithandile lendaba?

Ngabe umbhali umnika izinhliziyo ezingaki?

Average rating / 5. Vote count:

Akekho osevotile!. Iba ngowokuqala.

Spread the love

Leave a Reply

Your email address will not be published.