LITHETHWA NGAPHANDLE KWENKANTOLO

Icala kalithethwa enkantolo, kepha inkantolo yiformality nje. Ngakufunda loku kanzima ngiboshelwe ingane yami ibhekene necala lokulimaza nokucekela phansi impahla.Uma limlahla umntanam angaboshwa noma u12yrs, ngikhulume noNontobeko onendoda esebenzela uSAPS eDbn Central. Bangeluleke ukuthi kmele ngiqale…

Uma bhebhana wam

Yeyi uyandibhebhisa nangu usisi Yazi laaa ndihlala khona kuse mqashwen khona laa emlazi,ledlu ingu 2 rooms mna ndihlala ngedwa kwelinye ikamera den elinye ikamela lihlala umjita nee ntombi yakhe.ngenye imini ndi off espanin soo kuzothi…

Wakhula Yolanda.

Aybo uYolanda nje lona. Kuyophela unyaka manje ngingamboni uYolanda. Selokhu ngamugcina ngonyaka odlule esagqoka iUniform kuvalwa izikole. Ngiphume emotweni angibone eze egijima. Afike ame abhuncanise imilenze amathanga athintane, ahleke enze lento yakhe yokuphambanisa izandla azibeke…

Ubuphofu bangilahla esendeni

Kona nginako ukuzisola! Nginawo unembeza, kepha unembeza nokuzisola akukaze kungiphakele yingakho ngila sengikhona namhanje. Ngilinde uNobhala we Region ofakana kwaDbn Metro, ngomyalelwe ngomunye umntwana naye osangena khona. Nga Applya ngashoda ngama assessment ngehluleka ukugijima kwazise…

Ngaphoxaka

Ngingowesifazane ona30 ngizithole ngibhekene nokuqhanyelwa kakhulu nakhu nelove life yam is complicated… Yimi lo ngingena la ngifunda izindaba to get me all excited ngikwazi ukuzifingarisha kahle all wet…. Until I decide ukuthi let text a…

Lamnandi i Nurse

Eh angaz ngingaqala ngakuphi kodwa ngokokuhlala ngise Port Shepatone ey kuno sisi nje impela okhulule i think ula ko 46 en mina ngina 34 akamuhle yena ngaleyondlela kodwa ey umilile ufeleba nezinqa ezinkulu in overall…

Igolo elinganeli

Indaba yami kanje Kade ngaqala ngibhejwa abantu abehlukene kodwa anganeli. Kule mpelasonto ngithunyelwe umyalezo umfana owake wangibhebha kudla. Sahlela sahlangana ngolwesihlanu. Wathi ngibona wabe engiphosa embhedeni wangibhebha ethi “vula lonke leligolo sifebe” hhawu ngamvulela kwaze…

Ungadlali iba serious

Ngiyazi sonke siyalamba akukhethi ukth wintombazane noma uwumfana, uwubhuti wusisi wumama noma uwubaba iqiniso limile siyalamba. Size si masterbate mesisodwa engekho umuntu ozosibhebhisa noma ozosibhebha, ngakhoke muthola ithuba kukhona ofuna nidlane ungadlali iba isfebe ngalesoskhashana…